İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu toplantısı 28/12/2023 tarihinde saat 10.00 ‘da Valilik Dokümantasyon Salonunda Sayın Vali Yardımcısı Hüseyin ÇAM Başkanlığında düzenlenmiş olup; İnsan ticaretiyle mücadelede ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin konuları görüşmek, insan ticareti suçunun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında iş ve işlemlerin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan toplantı İnsan Ticaretiyle Mücadele konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.