Uzun zamandır sosyal medyada ve ulusal medyada seslerini duyurmaya çalışan kamu mühendisleri birleşerek bu platformu kurmuşlardır.

İl Temsilciliğini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görev yapmakta olan İnşaat Yüksek Mühendisi Agah Bahadır Ceylan yürütmektedir. Kamuda çalışan tüm mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını platforma davet ediyoruz. Çeşitli uygulamalarda oluşturacağımız gruplara davet edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar, birlikte olmaya ve aşağıda belirttiğimiz konularda çalışamaya çağırıyoruz.

Kamu Mühendisleri Platformu’nun amacı; kamuda çalışan mühendisleri bir çatı altında toplayıp özlük haklarının iyileştirilmesi için milli menfaatlere uygun, meşru zeminde hiçbir siyasi kimliğe bürünmeden sosyal aksiyonlarla kamu mühendislerinin özlük haklarının iyileştirilmesidir. Mühendislere yapılan iyileştirmeler, tüm tekniker ve diğer teknik personellere de olumlu şekilde yansıyacaktır.

Kamu Mühendisi Kimdir?

Kamu mühendisi ifadesi özetle kamu sektöründe çalışan mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, teknikerleri, teknisyenleri ve daha genel bir ifade ile kamuda çalışan teknik personellerin tamamını ifade eden bir terimdir. Kamu mühendisleri ifadesi aslında kamuda büyük bir özveri ile görev yapan teknik personellerin tamamını kapsayan çatı ifade olarak nitelendirilebilir.

Kamuda 2023 yılı itibariyle toplamda 70 binin üzerinde mühendisin görev yaptığını dile getirebiliriz. Kamu için yılmadan, yorulmadan, dur durak demeden azimle ve büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz.

Kamu Mühendisleri Kamuda Hangi İşleri Yapmaktadır?

Kamuda çalışan teknik personeller kamu projelerinin planlaması, tasarımı, uygulaması, yönetiminde, kontrolünde ve denetiminde görev alırlar. Kamu mühendisliği kamu altyapısı, ulaşım, enerji, su ve atık yönetimi, orman, gıda, tarım, hayvancılık, çevre, şehircilik, iklim gibi birçok konuyu içermektedir.  Kamu mühendisleri, toplumun ihtiyaçlarına uygun, güvenli, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sunmakla sorumludur. Kamu mühendisleri gece gündüz demeden, her türlü risk ve sorumluluğu omuzlayarak kamu hizmetlerinin özveri ile yürütülmesini sağlamaktadır.

Kamu Mühendisleri Platformu’nun Görüşü Nedir?

Kamu Mühendisleri Platformu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne gönülden bağlıdır. Platforma twitter, instagram, telegram gibi sosyal ağlardan destek veren kişiler ve sesimizi her türlü platformda duyuran değerli meslektaşlarımız ülkesine, milletine ve devletine derinden bağlıdır ve bu bağ sonsuza kadar kopmayacak aksine her geçen gün daha da güçlenen bir bağdır.

Detaylı Bilgi: https://kamumuhendisleri.org/