Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından bugün yayınlanan duyuruda farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 27 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve KPSS taban puansız yapılan alımda başvuru bilgileri detayları fibhaber.com'da...

KADROLAR

KPSS'siz alım yapılacak kadrolar ise şu şekilde:

Yayınlanan duyuruda KPSS şartsız personel alımı yapılacak kadrolara şu şekilde yer verildi:

(1) Hukuk Müşaviri,
(1) Avukat,
(2) İç Denetçi,
(1) Mühendis

KPSS puanı ile alım yapılacak kadrolar ise şu şekilde:

(1) Avukat,
(2) Mühendis,
(3) Mimar,
(1) Şehir Plancısı,
(3) İdari Uzman,
(5) Büro Görevlisi,
(1) Teknisyen,
(2) Destek Personeli,
(4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A)
bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son
başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK
tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu
puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti
gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan
türlerinden asgari puan almaları,
4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş
olmaları gerekmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde boş sürekli işçi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde (27) boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrası ile 7'nci fıkrasına göre:

KPSS puanı aranmaksızın; (1) Hukuk Müşaviri, (1) Avukat, (2) İç Denetçi, (1) Mühendis

Aynı Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına göre:

KPSS taban puanı esas alınmak üzere; (1) Avukat, (2) Mühendis, (3) Mimar, (1) Şehir Plancısı, (3) İdari Uzman, (5) Büro Görevlisi, (1) Teknisyen, (2) Destek Personeli, (4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

alımı yapılacaktır.

İlanın detaylarına www.kapadokyaalan.ktb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığından:
PERSONEL ALIM İLANI
Merkezi, Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında
istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde (27) boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 3’üncü
fıkrası ile 7’nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; (1) Hukuk Müşaviri, (1) Avukat, (2) İç
Denetçi, (1) Mühendis, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına göre KPSS taban
puanı esas alınmak üzere; (1) Avukat, (2) Mühendis, (3) Mimar, (1) Şehir Plancısı, (3) İdari
Uzman, (5) Büro Görevlisi, (1) Teknisyen, (2) Destek Personeli, (4) Koruma ve Güvenlik
Görevlisi alımı yapılacaktır.
1-GENEL ŞARTLAR
Giriş sınavında başvuracak adayların;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A)
bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son
başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK
tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu
puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti
gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan
türlerinden asgari puan almaları,
4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş
olmaları gerekmektedir.
2-ÖZEL ŞARTLAR
A) HUKUK MÜŞAVİRİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Mezuniyet tarihinden sonra alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
e-Devlet üzerinden alınan Hukuk Müşaviri (2611.01) ve Avukat (2611.02) meslek kodunu
gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için
kurumlarından alınacak kau hizmet belgeleri ile belgelemek.)
B) İÇ DENETÇİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın iki (2) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık
yüksek öğrenim görmüş olmak,
2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç
Denetçiliği Sertifikasına” sahip olmak,
3-Son başvuru tarihi itibari ile 42 yaşını bitirmemiş olmak.
C) AVUKAT (1): Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Mezuniyet tarihinden sonra alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
e-Devlet üzerinden alınan Avukat (2611.02) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet
belgeleri ile belgelemek.)
Ç) AVUKAT (2): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek
D) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
E) İNŞAAT MÜHENDİSİ (1): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
F) İNŞAAT MÜHENDİSİ (2): Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Mezuniyet tarihinden sonra inşaat alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip
olduğunu e-Devlet üzerinden alınan İnşaat Mühendisi (2142.04) meslek kodunu gösterir barkodlu
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak
kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)
G) MİMAR: Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya
da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
Ğ) ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
H) İDARİ UZMAN (1): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarının birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
I) İDARİ UZMAN (2): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
İ) İDARİ UZMAN (3): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Maliye-Muhasebe,
Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
3-Mezuniyet tarihinden sonra muhasebe alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip
olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı (4311.05), Ön Muhasebeci
(4311.06), Muhasebe Meslek Elemanı (4311.07), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek
Elemanı (4311.10), Muhasebe Yardımcı Elemanı (3313.01) ve Muhasebeci (2411.09) meslek
kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için
kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)
J) TEKNİSYEN (HARİTA): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tapu ve Kadastro Alanından
mezun olmak,
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
K) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
L) BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
M) BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel
alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik,
Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi ön lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
N) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1): Bu pozisyona KPSS puanı iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Erkek olmak
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen
koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir
adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
N) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2): Bu pozisyona KPSS puanı iki (2)
personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Kadın olmak
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen
koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı
ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir
adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek.
3-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvurular dijital ortamda 24/03/2023-07/04/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava
katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı
için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en
yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı (4) katı kadar
aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan
sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına
çağrılacaktır.
Giriş sınavına katılacak adayların listesi değerlendirmeler sonucunda Bakanlık internet
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınav Takvimi:
24/03/2023-07/04/2023– Başvuruların Alınması
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve
çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet
sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.
4-SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek
suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan, diğer
bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden
değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.
Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan
adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri
oranında yedek aday belirleyebilir.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip
eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı
teşkil etmez.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
5-DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
6-SINAV YERİ VE TARİHİ
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet
adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
7-YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan
edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi
internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten
itibaren en geç 15 gün içinde Kapadokya Alan Başkanlığının (Fatih Sultan Mehmet Mah. Ali
Dirikoç Bulvarı No:93 Merkez/Nevşehir) adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim
edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama
onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma
onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile
birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz
edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususular tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.