Kapadokya; bölgeyi çevreleyen volkanik dağların eş zamanlı lav püskürmesi sonucu, yüksekliği yer yer on’larca metreyi bulan, kalın bir tüf tabakası ile kaplanmıştır.

Tabiat şartları, bu tabakalar üzerinde zamanla derin vadiler oymuş ve ilginç coğrafi oluşumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yüzyıllar boyunca akarsuların oyduğu / rüzgarların şekillendirdiği vadilerin her biri, günümüzde Kapadokya’nın önemli doğa parkurlarıdır. Bunların çoğu el değmemiş güzelliklere sahiptir ve yeni kaşiflerini beklemektedir.

Doğal oluşumlu pitoresk doğa ve özgün kültürel tarih, bölgede iç içe geçmiştir. Kapadokya’da bulunmak, peribacaları diyarında masalsı bir öykü dinlemek ve hatta bu hikâyenin baş kahramanı olmak gibidir. Bu duyguyu hissettiren, birbirinden emsalsiz vadiler, doğa tutkunlarının tercih alanlarındandır. Vadilerin çoğunun adı, içinden geçen derenin adından gelmektedir. (Kaynak: Kapadokya'da Doğa Yürüyüşü, T.C. Nevşehir Valiliği). Bu vadiler adeta camla buluşacağı an’ı yaşatacak fütüristik girişimcilerini beklemektedir.

Cam; kum / kireç / soda oluşumlu hammaddenin kazan içinde eritilmesiyle elde edilmektedir. Yüzeylerinde işlem yapılmadan kullanıldığında kırılgan ve saydamdır. Ancak cam konusundaki teknolojik gelişmeler, multidisipliner sektörler için camı, giderek daha çekici bir malzeme haline getirmektedir. Son çeyrek asırda gelinen nokta, camdaki teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. Nanoteknoloji temelli saydamlık ve mukavemetin odağında yapılan dayanıklılık / güvenirlik / ekonomiklik boyutlu yeni nesil uygulamalar sayesinde, çok yüksek güvenlik / çok yüksek ısı / çok yüksek basınç / çok yüksek dayanım gibi, ultra performans gerektiren birçok sektörde şeffaflık özelliğinden dolayı rahatlıkla kullanılmaktadır. Çünkü, bu özellikler mimarların ve mühendislerin ilgisini daha fazla çekmektedir. Artık cam denildiğinde akla sadece pencere / bardak gelmemekte; çok farklı ve daha değişik uygulamalara kapı aralayan mekânsal tasarımlar, ütopya hayalinden fütüristik gerçekliğe level atlamış oluşumlar gelmektedir. Dünya’nın farklı coğrafyalarında, an’lık görüldüğünde uç bir uygulama olarak zihinlerde algılansa da, artık camın zincirlerini kıran adrenalin kaynaklı yapılar, bulunduğu yörenin birer cazibe merkezi halini almıştır. (Kaynak: Cephenin Vazgeçilmez Saydam Malzemesi Cam, M.S.G.S.Ü.)

Adrenalin; böbrek üstü bezleri tarafından salgılanan bir hormondur; heyecan ve korku durumlarında, salgılanması üst düzeye çıkmaktadır. Bu durumlar yaşanırken, vücutta noradrenalin salgılanmakta ve organizmanın sakinleşmesi sağlanmaktadır. Bu süreçte damarların genişlemesi / kan basıncının yükselmesi / kalp atış hızının artması / göz bebeklerinin büyümesi, biyolojik yapıda gözlemlenen değişimlerdendir. Bazı insanlar meydan okuma, cesaret gösterisi, güçlü olma arzusu, kendini kanıtlama veya riskli durumlarla yüzleşme gibi psiko-sosyal nedenlerle kimi zaman negatif algı arz edebilecek farklı davranışlar sergileme ihtiyacı duymaktadır. Bu formattaki insanlar, heyecan doruklu ihtiyaçlarını gidermek için, günümüzde ekstrem yapılara / sporlara ilgi göstermektedir. Ekstrem ifadesi, riskli / maceralı / farklı / adrenalinli etkinlikler için kullanılmaktadır. Bu tür faaliyetlerde insanlar, yüksek düzeydeki uyarılma, heyecan duyma, mücadele etme, benzersiz olma, başarabilme gibi özelliklerle motive olmaktadır. Bu güdülenmeyle korku temalı bir aktivite, adrenalin dolu eğlenceli bir hal alabilmektedir. Mevcut durumlar kanıksandığında yeni arayışların içerisine girilmektedir. (Kaynak: Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür:, A.Ç.Ü.)

Sonuç olarak; Kapadokya’nın doğal oluşumlarını görmek ayrı bir sevinç / vadilerinde yürümek ayrı bir coşku / sıcak hava balonu ile gökyüzünden bakmak ayrı bir heyecan kaynağıdır. Bölgeye ayak izini bırakmak isteyenler için vadi yürüyüşü / göz bakışı görmek isteyenler için balon uçuşu, sağlığı ve imkânı uygun olanlar için bölgenin ayrılmaz etkinlikleri arasındadır. Bunlara ilave olarak, cam temalı yeni etkinlik alanlarının, yeni konsept cazibe merkezlerinin yapılması için de araştırmalar yapılmalıdır. Çünkü, adrenalin tutkusu olan insanlar; yeni yeni heyecan dolu faaliyetler yapmaya karşı aşırı istek duymakta, heyecanlarının sevince evirilmesinin hazzını almak istemektedir. Bu yapılanmaya heyecan katan; yükseklik ile / su ile birlikte, cam algısıdır. Kapadokya’nın harikulade görselliğine, cam yapılı panoramik bakabilmek / cam duvarlı su içerisinde durabilmek ve böylece, an’a canlı adrenalin katabilmek adına; dünyanın birçok yerinde bulunan cam konseptli oluşumlar yapılmalıdır. (Örneğin; Dik yamaçta cam bir ev / Terapi merkezinde cam bir havuz / Dağ kenarında cam bir yol / Havuzda içinde cam bir restoran / Tele bağlı cam bir teleferik / Vadi üzerinde cam bir platform / Su içinde cam bir tüp koridor / Dönme dolapta cam bir kapsül / Nehir üzerinde cam bir köprü / Vadiye inilen cam bir merdiven / Tepeye çıkartan cam bir asansör / ...vb.). “Kara-da cam / su-da cam / hava-da cam” temalı, adrenalin kaynaklı bu yapılar; jeolojik / arkeolojik / mimarlık / mühendislik ile her alanda eş uyumlu fizibilitelerden sonra, uygun olan yapılar bölgeye kazandırıldığında; Kapadokya, Dünya’da “camlı destinasyonun merkezi” olacaktır.

Bölgenin doğal / kültürel güzelliğine gölge dahi düşürülmeden, konunun uzmanı firmalarla iletişime geçilerek hazırlanacak projelerle, cam temelli yapılanmalar, Kapadokya Coğrafyası’na kazandırılmalıdır. Fütüristtik girişimciler / turistik işletmeler / yerel yönetimler; Kapadokya’ya camla kazandırılacak konsept yapılar, canlı adrenalin kaynağı olacaktır; ekstrem yapılarla bölge ekonomisine, ekstra bir sinerji sağlayacaktır.

Bu satırlar; M. TUNCEL, Toplumsal Farkındalık, Nevşehir - 2023; çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.