Doğal ve kültürel varlıklar açısından oldukça zengin bir bölge olan Kapadokya’da şehircilik konusunun çeşitli perspektiflerden irdelenmesi hedefinden yola çıkılarak, “Kapadokya ve Şehircilik Araştırmaları” temasıyla 2022’de başlatılan bilimsel araştırmalar bu yıl, bölgede 1924’te gerçekleşen Nüfus Mübadelesi ve dönüşüm konusuna odaklanacaktır.

Bu kapsamda 8-9 Haziran 2024’te “Mübadele, Mekân ve Kimlik” alt başlığıyla, farklı disiplinlerden gelen uzmanların ve ayrıca çeşitli sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleşecek olan bilimsel toplantı kapalı oturum şeklinde yürütülecektir.

Kapadokya ve Şehircilik Araştırmaları Çalıştayı Arama Konferansı: 'Mübadele, Mekân ve Kimlik'

Başlangıç Tarihi: 08.06.2024
Saati: 10.00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: A1 Konferans Salonu
Bitiş Tarihi:
Etkinlik Türü: Konferans
Düzenleyen Birim: Kapadokya Araştırma Merkezi

Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Araştırmaları Merkezi ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile beraber, doğal ve kültürel varlıklar açısından oldukça zengin bir bölge olan Kapadokya’da şehircilik konusunun çeşitli perspektiflerden irdelenmesi hedefinden yola çıkılarak, “Kapadokya ve Şehircilik Araştırmaları” temasıyla 2022’de başlatılan bilimsel araştırmalar bu yıl, bölgede 1924’te gerçekleşen Nüfus Mübadelesi ve dönüşüm konusuna odaklanacaktır. Bu kapsamda 8-9 Haziran 2024’te “Mübadele, Mekân ve Kimlik” alt başlığıyla, farklı disiplinlerden gelen uzmanların ve ayrıca çeşitli sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleşecek olan bilimsel toplantı kapalı oturum şeklinde yürütülecektir.

#KapadokyaÜniversitesi #CappadociaUniversity