Kapadokya'nın başkenti Nevşehir'de doğal sit alanlarında bulunan doğal taşınmaz kültür varlıklarının zarar görmemesi ile bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanmaların önüne geçilmesi ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı ürünlerin kullanılması yasaklandı.

İlgi : 27/12/2023 tarih ve 2023/04 sayılı Valilik Kararı.

İlgi sayılı Valilik kararı gereği; "İlimiz sınırları dâhilindeki doğal sit alanlarında bulunan doğal taşınmaz kültür varlıklarının zarar görmemesi ile bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanmaların önüne geçilmesi ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu nun 11 inci maddesi (c) bendi gereğince Nevşehir İl Hudutları dâhilinde havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımının yasaklanmasına dair karar yazımız ekinde gönderilmiştir. Gereğini arz ve rica ederim."

Alınan bu karar, İlimizdeki otel ve turizm işletmecilerini memnun etmediği öğrenildi.