Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatımıza bağlı işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek işçiler için Genel Müdürlükte 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan noter kurası sonucu asıl ve yedek aday listeleri il esaslı olarak belirlenmiştir.

Noter kurası sonucu kazanan asıl adayların başvuruları; 05.06.2023 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 16.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandığı ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Karayolları 67. (Nevşehir) Şube Şefliğine atanmaya hak kazanmış asıl adayların https://sonuc.kgm.gov.tr/kgmSonuc/Sayfalar/BasvuruSorgu.aspx  
adresinde belirtilen evraklarını Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.