Kapadokya bölgesinin en önemli el sanatları ürünü olan Çanak Çömlekçilikte ciddi oranda eleman bulamama ve kalifiye eleman yetiştirememe sorunu yaşanıyor.
Çömlekçiliğin son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Çanak Çömlek Ustaları meslekte kalifiye eleman yetiştirememekten dertli.
Yıllardır Çanak Çömlek yaparak geçimlerini sağlayan Çanak Çömlek Ustaları; "Maalesef geleneksel çanak imalatının yok olmakta olduğunu gördük. Bundan 15 sene önce Avanos'ta 150 ustamız vardı, 10 sene önce bu sayı 50 ustaya kadar düştü, şimdilerde ise usta sayısı 10'a düşmüş durumda. Geleneksel el sanatımız yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda”
diyor.