Kapadokya Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi "Oyunların Kültürel Mirası" konulu bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptı.

COST Action bünyesinde bulunan Masa Oyunları Mirası için Bilgisayar Destekli Teknikler (Computational Techniques for Tabletop Game Heritage) Ağı kapsamındaki Oyunların Kültürel Mirası Çalışma Grubu’nun ilk yüz yüze toplantısı 3 Mayıs 2024 Cuma günü, dünyanın en eski masa oyunlarından bazılarının bulunduğu Kapadokya'nın kalbinde yer alan Mustafapaşa Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

Toplantıya 15 ülkeden 25 araştırmacı katıldı. Çalışma Grubunun açılış toplantısında ortaya çıkan fırsatlar ve zorluklar tartışıldı.

Ayrıca gelecekteki Kısa Dönem Bilimsel Misyonlar (STSM), yayınlar, eğitimler ve çalışma grupları arasındaki işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda da somut planlamalar yapıldı.

Toplantı beyin fırtınası oturumlarıyla birlikte büyük ölçüde grup tartışması ve planlamasına odaklıydı.

“Masa Oyunları Mirası için Bilgisayar Destekli Teknikler (Computational Techniques for Tabetop Game Heritage)” oyunların somut olmayan kültürel mirasını incelemek, yeniden inşa etmek ve korumak için yapay zekanın nasıl kullanılacağına ilişkin metodolojilere ve uygulamalara ilham veren, akademi, endüstri ve kültürel miras kurumlarındaki tüm kariyer aşamalarından akademisyenler ve paydaşlardan oluşan uluslararası ve disiplinler arası bir ağdır.