Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ortopedi Fizyoterapistleri Derneği ve Göreme Ortopedi Protez Ortez Uygulama Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Afet Yönetiminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu" büyük ilgi gördü. Uçhisar Sanat Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma konuşmacılar, uzmanlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda farklı alanlarda çalışan fizyoterapistler ve afet konusunda uzman akademisyenler bir araya geldi. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap'ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumda toplam dört oturumda afet yönetimiyle ilgili çeşitli konular ele alındı.

Ortopedi Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Can ve Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap'ın yönettiği ilk oturumda, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Zafer Erden'in "Afetlerde Fizyoterapistlerin Rol ve Görevleri", Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger'in "Afet Yönetiminde Türkiye Fizyoterapistler Derneği" ve afetzedelerin deneyimlerini paylaşan Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç'ın sunumları yer aldı.

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selda Başar ve Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Erden'in yönettiği ikinci oturumda Kayseri Devlet Hastanesinden Op. Dr. Mehmet Ekici "Depremde Hastalardaki Sekellere Cerrahi Yaklaşım", Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Filiz Can "Travmatik Yaralanmalarda Ortopedik Fizyoterapi Bakış Açısı", Kayseri Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Ali Eray Günay "Travmatik Sinir Yaralanmaları ve Cerrahi Uygulamalar" ve Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deran Oskay "Üst Ekstremite Sinir Yaralanmalarında Rehabilitasyon" başlıklı sunumlarını yaptı.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger ve Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deran Oskay'ın yönettiği üçüncü oturumda Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Melda Sağlam "Yoğun Bakım ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon", Fizyoterapist Tayfun Efe "Afet Deneyim Paylaşımı" ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer "Afetlerde Psikolojik İlk Yardım" başlıklı sunumlarını yaptı.

Kayseri Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Ali Eray Günay ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Özsoy’un yönettiği dördüncü oturumda KTO Karatay Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert "Yara Tedavisinde Fizyoterapi Yaklaşımları", Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kezban Bayramlar "Ampute Rehabilitasyonu" ve Göreme Ortopedi Protez Ortez Uygulama Merkezi’nden Fizyoterapist Müslüm Taşdemir "Afet Durumunda Kullanılabilecek Ortezleme Uygulamaları" başlıklı sunumlarını yaptı.

200’ü aşkın katılımcının yer aldığı Afet Yönetiminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumunda, afet durumunda fizyoterapistlerin rol ve görevleri, deprem sonrası yaralanmalar ve tedavi yöntemleri gibi konularda önemli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar aynı zamanda deprem esnasında kullanılabilecek ortez uygulamalarını da pratiğe dökme fırsatı buldular. Sempozyum kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.