MEZHEPSİZLİK

                Dr Seyfi ŞAHİN

Ali Değermenci hocamın  bir video konferansını benim watsupp gruplarında paylaştım.

Kısaca Ali hocam, Ankara ilahiyata getirilen bir oryantalist gavurun konferansını kınadı.

Çünkü İslam’ı dışlayan bir konferans verip bütün dinlerin iyi olduğunu söylemiş.

 Ali hocam da Ehli Sünnet itikadına göre bir cevap vermiş.

                ***

Grup arkadaşlarımdan birisi,

Teke tek programında, Prof. Dr Bayraktar Bayraklının bir sohbetini yayınladı. Seyrettim.

Bayraklı hoca bildiğim kadarıyla oryantalistleri (misyoner) rehber edinmiş, bir hocadır.

Elbette ki asla itibar edilemez.

Bir başka arkadaşıma da  Fatih Altaylı’nın Mason olduğunu,

Bayraktar Bayraklı’nın Mezhepsiz olduğunu yazdım.

O da “Doğrusunu anlat biz de bilelim” dedi. Ben de;

“Kısaca şöyle Zeki bey;

Abbasiler döneminde Fütuhat durmuş.

Müslümanlar arasında fitne fücur başlamıştı.

Herkes bilmeden, Sünneti ve Hadisleri tartışıyordu.

Çünkü cehalet baş olmuştu, bazı halifeler…

Sonra atalarımız Kütübü Sitte büyüklerimiz, delilli gerçek hadis ilmini ortaya sürdü.

4 imam bunlara uyup içtihat geliştirdi. ihlaslı büyükler yani İcma buna uydu.

Ehli sünnet Mezhepleri çıktı. Sorun çözüldü.

                ***

Atamız Sultan Tuğrul Bağdat’ı fethedip, fitneye son verdi.

Sultan Alpaslan da Nizamiye medreselerini kurup,

Ehli Sünneti disiplin altına aldı.

Fetihler tekrar başladı. Malazgirt, İstanbul’un Fethi v.s.

Yeni fetihler ve idare, Ehli Sünnete devam edip, güçlü ve adil bir yönetim kurdular.

                ***

Şimdi Fitne fücur dönemindeyiz.

Her kafadan bir ses çıkyor. Çözüm ;

1.       Yeni bir Sultan Tuğrul gerekiyor.

2.       (Edillei Erbaa) acilen uygulanmalıdır.

3.       Bunu uygulayacak bir devlet teşkilatı gerekir. O da Türkiye’dir.

Çok kısa oldu ama yerine oturdu. Gözlerinden öperim.”

Gerçekten çok, çok özet olan İslam hukuku(Edillei Erbaa= Dört delil) ;

Yani Kuran, Sünnet, İcma ve Kıyas  insan oğlunun, sosyal, siyasi, kültürel, Ekonomik sorunları,

Kökten çözen, insanlara iki dünyada mutluluk veren bir sistemdir.

        ***

Ancak Emperyalizm; asla iktidarı kaybetmemek için,

İslam hukukunu fiilen yasaklamış. Askeri yapılanma ile Müslümanları korkutmuş,

İslami bilgileri devlet eliyle yasaklamış, Müslümanlara zulmediyor.

İslami bilgileri vermiyor.

Misyonerler ve bazı ilahiyatçılar yolu ile Müslümanların kafasını karıştırıyor.

Zaten Müslümana aşağılık duygusu, Batı korkusu aşılanmıştır.

Hasılı Emperyalizm gitmeli, Dünyada insanların mutluluğu için İslam gelmelidir.

İslam’ın en mücehhez yapısı da Ehli Sünnettir.

Hak mezheplerdir. Vesselam…

07.08.2023, Kayseri.