Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereği, belirlenen gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere 01 Mart 2023 Çarşamba günü saat 18:00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanacak. 

Söz konusu toplantının gündem maddeleri arasında; İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi, İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi, Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi ile 

Dilek ve Temenniler yer alıyor.