banner461

NEVÜ, Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Alacak...

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademik personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

banner15
NEVÜ, Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Alacak...
15 Kasım 2020 Pazar 13:42

banner517
banner134

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak...

10 Kasım 2020 tarih ve 31300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 11’i profesör, 11’i doçent ve 10’u doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 32 öğretim üyesi alacak.

NEVÜ Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gülşehir Meslek Yüksekokulu akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26.,24., ve 23. maddeleri  ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.

PROFESÖR  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçe  (profesör  adayları  dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.), akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, profesör kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde   (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri  Yönergesi,  başvuru  kontrol  listesi  ve  puanlama  formuna  (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179)  adresinden  ulaşılabilir),  özgeçmiş,  2  (iki)  adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi ile doçentlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi ve adli sicil belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5  (beş)  nüshasının  da  elektronik  ortamda  (CD/flash  bellek)   şahsen  veya  posta  yoluyla  Personel  Daire  Başkanlığına  müracaat  etmeleri  gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Doçentlik  sözlü  sınavında  başarılı  olmaları  gerekmektedir.  Adaylar  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçeleri  ile  Üniversitemiz Personel  Daire  Başkanlığı'nın  sayfasında  yer  alan  doçentlik  sözlü  sınavı  başvuru  dilekçesini  (doçentlik  sözlü  sınavına  girecek  adaylar  için)  ,  akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doçent kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak   şekilde     (Üniversitemiz   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Ölçütleri   Yönergesi,   başvuru   kontrol   listesi   ve   puanlama   formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, ile  yabancı  dil  sonuç  belgesi,  yayın  listesi  ile  birlikte  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyanın  1  (bir)  nüshasının  basılı  olarak,  jüri  üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasının da   elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına müracaat  etmeleri gerekmektedir (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçe,  akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde  (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi  kurumlarca  onaylanmış  ya  da  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu;  lisans,  yüksek  lisans,  doktora/  uzmanlık  /sanatta  yeterlik  belgesi  ile  adli  sicil belgesi,  ile  yabancı  dil  sonuç  belgesi,  yayın  listesi  ile  birlikte  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyanın  1  (bir)  nüshasının  basılı  olarak,  jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasının da elektronik ortamda (CD/flash bellek), ilgili Fakülte Dekanlığına /Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Diş  Hekimliği  Fakültesine  başvuruda  bulunacak  adaylardan  halen  Sağlık  Bakanlığında  görev  yapanların  mecburi  hizmet  yükümlülüklerinin olmadığını   veya   mecburi   hizmet   yükümlülüğü   olanların   bu   yükümlülüklerinin   son   başvuru   tarihinden   itibaren   2   (iki)   ay   içerisinde   biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp, eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi),  çalıştığı  kurumdan  veya  e-Devlet  üzerinden  alacakları  "hizmet belgesini" dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru  yapan  adayların  koşullarının  uygun  olmadığı  tespit  edilmesi  halinde  atamaları  yapılmayacak  ve  ataması  yapılmış  olanlar  ise  iptal edilecektir.
İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İhtiyaç duyulması halinde ise;  adayları ilgilendiren  başvuru ve  atama  süreci  ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.nevsehir.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

İlanen duyurulur.

 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
2020.01.09 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi) alanında doçent unvanı almış olmak.İlköğretim sosyal bilgiler eğitimi, değerler eğitimi, okuma-yazma eğitimi ve sanal müze
eğitimi hakkında çalışmalar yapmış olmak.
2020.01.10 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doktor Öğretim
Üyesi
3 1 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
2020.01.11 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Diferansiyal denklem, fark denklem ve kesirli diferansiyel
denklemlerle oluşturulan biyolojik modeller üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2020.01.12 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kuran-ı Kerim Okuma
ve Kıraat İlmi
Doktor Öğretim
Üyesi
3 1 Kur’an tecvidi ve kıraat alanında çalışmaları olmak.
2020.01.13 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doktor Öğretim
Üyesi
3 1 Tasavvuf alanında doktora yapmış olup, Osmanlı dönemi
tasavvufu üzerine çalışmaları olmak.
2020.01.14 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Rüzgar türbinleri güç eğrisi modellemesi, rüzgar gücü tahmini ve rüzgar hızı tahmini üzerine çalışmaları
olmak.
2020.01.15 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Elektronik olarak ayarlanabilir mikrodalga filtre çoklayıcı ve balum devreleri üzerine çalışmaları olmak.
2020.01.16 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Profesör 1 1 Yer bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Mühendislik jeolojisi ve kaya düşmeleri konusunda çalışmaları olmak.
2020.01.17 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış olup, temporomandibular eklem disfonksiyonları,
miyofasiyal ağrı ve bruksizm ile ilgili çalışmaları olmak.
2020.01.18 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Protetik Diş Tedavisi alanında almış olup, Lazer doopler ve maleik anhidrit terpolimerleri ile ilgili
çalışmaları olmak.
2020.01.19 Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Temel Tıp Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doktora/tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak veya
Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
2020.01.20 Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Temel Tıp Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Anatomi alanında doktora yapmış olmak veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak.
2020.01.21 Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Temel Tıp Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Patoloji alanında doktora yapmış olmak veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak .
2020.01.22 Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Temel Tıp Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.
2020.01.23 Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Temel Tıp Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak.
2020.01.24 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1 Birinci Meşrutiyet Meclisi, demokratikleşme ve çağdaşlaşma konularında çalışmış olmak.
2020.01.25 Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Doğu (Türk-
Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Doçent 1 1 Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı ile Özbek Türkçesi ve Edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2020.01.26 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak.19.
yüzyıl basılı kültürü ve farklı alfabelerde Türkçe Edebiyat üzerine araştırmaları olmak.
2020.01.27 Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Prehistorya Profesör 1 1 Doçentliğini Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji alanında almış olmak, Arkeolojik toplumlarda yaşlı sağlığı ve sakralizasyon üzerinde çalışmaları olmak.
2020.01.28 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Matematiğin Temelleri
ve Matematik Lojik
Profesör 1 1 Graf spektrası ve graf karekterizasyonları üzerine
çalışmaları olmak.
2020.01.29 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Devletler Hukuku Doçent 1 1 Doçentliğini Avrupa Birliği bilim alanında almış olmak,
Avrupa ve bölge çalışmaları, Avrupa Siyaseti, Avrupa Birliği Hukuku alanında çalışmaları olmak.
2020.01.30 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme Örgütsel Davranış Profesör 1 1 Örgütsel Davranış ve iş erteleme alanlarında çalışmaları
olmak.
2020.01.31 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Örgütsel Davranış Doçent 1 1 Örgütsel davranış, etik ve sosyal girişimcilik alanlarında çalışmaları olmak.
2020.01.32 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Doçentliğini Muhasebe bilim alanında almış olmak, kurumsal sürdürülebilirlik raporları ile ilgili çalışmaları olmak.
2020.01.33 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.
Girişimcilik ve örgütsel davranış ile ilgili konularda çalışmaları olmak.
2020.01.34 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Doçentliğini pazarlama alanında almış olmak. Turizm ve güncel pazarlama yaklaşımları kapsamında uygulamalı çalışmaları olmak.
2020.01.35 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doçent 1 2 Turizm İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Turizm alanında doçent unvanı almış olmak.
2020.01.36 Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği alanı kapsamında çözüm odaklı yaklaşım yöntemi ile ilgili çalışması olmak.
2020.01.37 Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Reklamcılık alanında almış olup, Reklam Paylaşımı ve Kurumsal İletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.
2020.01.38 Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Profesör 1 1 Plastik sanatlar bilim alanında doçent olmak, grafik tasarım ve tipografi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2020.01.39 Gülşehir Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Dünya ekonomi tarihi, iktisadi düşünceler tarihi ve güncel küresel ekonomi politikaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

10 Kasım 2020 tarih ve 31300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan NEVÜ Akademik Personel Alım İlanına https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/11/20201110-4-14.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.