Gülşehir İlçe Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" temalı program düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Kazım Güzel "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

En güzel örnek/üsve-i hasene olarak görevlendirilen Peygamber efendimizi örnek ve rehber almanın önemine değinerek başladığı konuşmasında, "Dünya ve ahiret saadeti olan dinin, doğru anlaşılabilmesi ve gerçek anlamda insanlığı şahsiyet sahibi yapabilmek için iyi bir modele ihtiyaç vardır. Allah Teala’nın beşeriyete en son gönderdiği ve kıyamete kadar en güzel örnek/üsve-i hasene olarak görevlendirdiği Hz. Muhammed’dir." dedi.

Konuşmasının devamında Fussilet suresinin “Rabbimiz Allah’tır” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!" 30.ayeti kerimesini hatırlatan Müftü Güzel, "Rabbimizin “Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları, kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir.” fermanı, bu hakikate vurgu yapmaktadır. Bu ayet, aynı zamanda imanın hem gereği hem de neticesi olarak istikamete (sırat-ı müstakime) işaret etmektedir." dedi.

İl Müftüsü Kazım Güzel konuşmasını şöyle sürdürdü; "İstikamet ise Kur’an ve sünnet ilkeleri doğrultusunda asil bir duruşa karşılık gelmektedir. Bu yönüyle kuşatıcı bir kavram olan istikamet, imanla Allah’ın emniyetine sığınmak, imanı ibadete ve güzel ahlaka dönüştürmek, fıtrata uygun olmayan ve yaratılış gayesinden uzaklaştıran her türlü söz ve davranışı terk etmek anlamını içermektedir. Bir başka ifadeyle istikamet, söz, düşünce, tutum ve davranışların, “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” ilahi fermanı doğrultusunda karar ve anlam bulmasıdır. Anlamını yitirmiş bir hayatın, varoluş amacından sapmalar barındırdığı aşikârdır. Zira hayatı anlamlı kılan değerler, insanın varoluş gayesi ekseninde şekillenmektedir." dedi.

Gülşehir 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Kazım Güzel , İlçe Müftüsü Talat İlbahar, ilçe protokolü, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.