Nevşehir İl Özel İdaresi 2023 Aralık ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

1 Yoklama ve açılış.

2 Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

3 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 42. maddesinin "e" bendi gereğince, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün iş ve işlemlerine yönelik hizmet bedellerinin 2024 yılı için İl Genel Meclisince güncellenmesi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

4 Nevşehir İli Merkez İlçe, Güvercinlik Köyü 1089 ve 1090 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

5 İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü 128 ada, 49 nolu parselin bulunduğu alanda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı, amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

6 Dilek ve Temenniler.