Nevşehir İl Özel İdaresi 2023 Eylül ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

KONUSU

1 Yoklama ve açılış.

2 Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

3 Nevşehir İli Avanos İlçesi, Akarca Köyü 133 ada 202 numaralı parselin bulunduğu alanda "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

4 Nevşehir İli Acıgöl İlçesi, Tepeköy Köyü 111 ada 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 numaralı parsellerin bulunduğu alanda "Konut Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

5 Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 143 ada 24 numaralı parselin bulunduğu alanda Ticaret Alanı amaçlı şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

6 İlimiz, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 2018 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 2.060,29 m²'lik İl Özel İdaresi hissesi ile Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Köyü, 5591 parselde kayıtlı taşınmazın trampa edilmesi talep edilip edilememesi hususunun İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

7 İlimiz genelinde bulunan parsel sınırlarını aşan kayadan oyma mekanlar için İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında bulunan taşınmazlara kullanım hakkı kiralaması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

8 Dilek ve Temenniler.