Nevşehir İl Özel İdaresi 2023 Kasım ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

1 Yoklama ve açılış.

2 Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

3 Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü 110 ada, 217 nolu parselin bulunduğu alanda "Depolama Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

4 İl Özel İdaresine ait 2024 ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması. -Genel Kamu Hizmetleri (Mali) Hiz. Md. -Insan Kaynakları ve Eğitim Hiz. Md. -Hukuk İşleri, -Destek Hiz. Md. -İmar ve Kentsel İyileştirme Md. -Yol ve Ulaşım Hiz. Md. -Yatırım ve İnşaat Md. -Ruhsat ve Denetim Md.-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, -Su ve Kanal Hiz. Md.)

4.1 01 Genel Kamu Hizmetleri (Acıgöl İlçesi)
4.2 01 Genel Kamu Hizmetleri (Avanos İlçesi)
4.3 01 Genel Kamu Hizmetleri (Derinkuyu İlçesi)
4.4 01 Genel Kamu Hizmetleri (Gülşehir İlçesi)
4.5 01 Genel Kamu Hizmetleri (Hacıbektaş İlçesi)
4.6 01 Genel Kamu Hizmetleri (Kozaklı İlçesi)
4.7 01 Genel Kamu Hizmetleri (Ürgüp İlçesi)

4.8 KURUMLAR-(Sivil Savunma Hiz.- Tarım Müd.- Milli Eğitim Müd.- Aile ve Sosyal Hizmetler)

4.9 01 Vergi Gelirleri, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 05 Diğer Gelirler, 06 Sermaye Gelirleri ve 08 Alacaklardan Tahsilat,

4.10 Finansman ve Harcama Programı

4.11 -2024 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Kodlamasının birinci düzeyinin oylaması.
-2024 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırılmasının birinci düzeyinin oylaması.

-2024 Yılı Bütçe Karamamesinin madde madde okunarak oylanması.

4.12 2024 Yılı Performans Programı Taslağı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

13 Dilek ve Temenniler.