Diri fay hattı haritası güncellendi... Peki, “Nevşehir hangi deprem kuşağında?”, “Nevşehir’in deprem riski ne?”, “Nevşehir’in deprem haritası” ve Nevşehir’de geçmişte yaşanan depremler” konuları en fazla araştırılan konuların başında geliyor. Bunları ve daha fazlasını sizler için derledik.

MTA, yenilenmiş diri fay hattı haritasını paylaştı.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını güncelledi. MTA'nın yayımladığı haritaya göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

‘DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI DEĞİŞTİ’

27 yıl sonra deprem haritasının değiştiğini belirten uzmanlar, buna göre 1996 resmi deprem bölgeleri haritasında 1. derecede en yüksek deprem riski taşıyan Kırşehir'in, yeni haritanın yürürlüğe girmesiyle deprem tehlikesi açısından en tehlikesiz illerden biri haline geldi. Haritaya göre komşumuz Aksaray'ın ise deprem tehlikesi yükseldi. Kayseri'de Talas ve Yeşilhisar, Kırşehir'de Akpınar ve Mucur, Niğde'de Bor ve Altunhisar fay hattı geçen ilçeler olarak dikkat çekti.

Haritaya göre, 1.Derece risk taşıyan iller: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci derecen riskli iller Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu 3., 4. ve 5. grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Peki, Nevşehir'de Deprem Riski Var Mı?

Nevşehir ise yenilenmiş MTA diri fay haritasına göre deprem riski en az olan dördüncü ve beşinci grupta yer aldı.

NEVŞEHİR 3. ve 4. DERECE DEPREM ALANI 

Yeni deprem haritasına göre ilimiz Nevşehir'in küçük bir kısmı 3., geri kalan kısmı 4. ve 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.  Buna göre Nevşehir'in deprem riskinden uzak olduğu belirtildi.  

Nevşehir İline baktığımızda ise bölgenin genelinin 4. ve 5. Derece deprem kuşağında yer aldığını görmekteyiz. Bu demek oluyor ki Nevşehir ve bölgesi Türkiye sınırları içerisinde depreme karşı riski en düşük olan iller arasında yer almaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde deprem olmaz şeklinde yorumlanmamalıdır. https://deprem.afad.gov.tr/ sitesinden tarihte Nevşehir’de 4 şiddeti üzerinde bir depreme baktığımızda 27/05/1900 tarihinde 4.3 şiddetinde deprem olduğu kayıtlara geçmiştir. Bu tarihten sonra 4 şiddeti üzerinde büyük bir depreme resmi kayıtlarda rastlanmamıştır. Nevşehir’de hissedilen depremlerin büyük çoğunluğu çevre illerde oluşan depremlerden kaynaklanmıştır.

NEVŞEHİR: 3. ve 4. derece deprem bölgesi alanı ile ülkemizde deprem riski an az olan iller arasında gösteriliyor.  

Nevşehir ilimizin deprem riskinin uzak ihtimal olmasıyla Türkiye de güvenli bölgeler arasında gösteriliyor...Her ne kadar ilimizde büyük boyutlu deprem beklenmese de ufak çaplıda olsa depremler gerçekleşiyor.

Nevşehir'de en büyük deprem 4.3 ile 1900 senesinde oldu.

Yukarıdaki verileri inceleyerek Nevşehir’de şiddetli deprem riskinin diğer İllere görece çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yine de deprem riskine karşı her zaman temkinli olunmalı, özellikle ilkokul ve ortaokul ve liselerde deprem tatbikatları ve korunma eğitimleri kararlılıkla verilmelidir. Yapılaşmalara dikkat edilmeli, riskli alanlara yerleşim yerleri kurulmamalıdır.

NEVŞEHİR’DE Kİ BİNALAR NE DURUMDA?
Son zamanlarda yaşanan İstanbul depremi sonrası binalar yıkılınca akla Nevşehir'de ki binaların durumunun ne olduğu sorusu geldi. İlimiz genelinde çok katlı binalarında bulunması hatta bazı binaların dere yataklarına yakın olması gibi durumlar söz konusu. Aynı şekilde özellikle il merkezinde bulunan eski binaların durumu ise merak konusu. Bu manada gerek eski binaların gerekse merkezde ki yüksek katlı binaların durumlarının ne olduğu ise bilinmiyor. 

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri almak gerekiyor.

Allah (CC) Ülkemizi Felaketlerden Ve Afetlerden Korusun... 

AFAD’ın 2019 yılında güncelleyip yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Haritası”na baktığımızda koyu kırmızı ile görünen alanlar birinci derece deprem bölgesi olup Kuzey Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu Deprem kuşakları görünmektedir. Bu bölgelerde oluşacak depremler büyük afetlere yol açabilmektedir. 1999 yılında olan 7.4 şiddetindeki Adapazarı depremi 1.derece deprem kuşağında gerçekleşmiştir. Yaklaşık 250 senede bir yaklaşık 7.5 şiddetinde olan İstanbul depremleri de yine 1. derece deprem kuşağında yer almaktadır.
Haritada koyudan açık renge doğru gidildikçe sırasıyla 2. 3. ve 4. derece deprem bölgeleri görünmektedir.

Nevşehir İlimiz Türkiye'de deprem riski en düşük olan şehirlerimiz arasında yer alıyor.  Konu hakkında Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'nden yapılan açıklama şöyle;

NEVŞEHİR VE YAKIN CİVARININ DEPREMSELLİĞİ

Nevşehir Merkez ve ilçeleri, jeolojik dönem içerisinde Hersiniyen ve Alp Orojenezleri etkisinde kalan Orta Anadolu Volkanik Kompleksi içerisinde yer almaktadır. Bu dönem içerisinde oluşan tektonik hareketler sonucunda bölgede irili ufaklı faylar ve kıvrımlar oluşmuştur. Bölge genelindeki faylar genellikle kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey-güney yönünde gelişmiştir. Neotektonik dönemde değişik karakterlerde tektonik yapılar gelişmiştir. Bunlar, batıda Tuzgölü fay zonu (TFZ), doğuda Orta Anadolu fay zonu (Ecemiş Fay Zonu) (OAFZ veya EFZ), kuzeyde Salanda (Gümüşkent) fay zonu (SFZ), güneyde Niğde fay zonu (NFZ) ve orta kesimde Derinkuyu fayı (DF) dır. KB-GD gidişli kıta içi bir kırık zonu olan Tuzgölü fay zonu (TFZ), yaklaşık 190-200 km uzunluğunda, 5-22 km genişliğinde olup, Tuzgölü kuzeyi ile güneyde Niğde arasında uzanır. KD-GB gidişli, sol yanal doğrultu atımlı fay karakterindeki Orta Anadolu fay zonu (Ecemiş fayı) (EFZ), yaklaşık 2-15 km genişliğinde olup, Kapadokya’nın doğusunda yer alır.

İlimiz sınırları içindeki en önemli fay, Gümüşkent fayıdır. Nevşehir’in 25 km batısında, Gümüşkent bucağının 2 km kuzeyinde yer alan, genelde tek çizgi halinde uzanan fay iki parçadan oluşur. Morfolojik olarak da belirgin olan fay, Üst Miyosen – Pliyosen yaşlı kireçtaşı, kil, marn, tüf ve ignimbirit ardalanmasından meydana gelen volkanosedimanter seriyi kesmektedir. Fay, güney bloğu aşağıda, kuzey bloğu yukarıda olan normal bir fay niteliğindedir.

1900 – 2021 yılları arasında Nevşehir ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin detay bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Öte yandan, 1900 – 2021 yılları arası inceleme alanı ve yakın çevresinde 100 km yarıçaplı daire içerisinde bulunan faylar ve meydana gelen depremler (4

Şekil 1 Nevşehir İli ve Çevresinde 4.0 üzerindeki depremler (AYDES)

Şekil 2 Nevşehir İli ve Çevresindeki Faylar (MTA)

Sonuç olarak Nevşehir il merkezi ve ilçelerini etkileyebilecek özellikte aktif fay zonları batıda Tuz Gölü Fay zonu, doğu da Ecemiş Fay zonu ve kuzeyde Gümüşkent Fayı olarak gruplandırılarabilir.

Nevşehir

Nevşehir'de yaşanan en büyük deprem 27 Mayıs 1900 yılında 4.3 büyüklüğündeydi. 1900 yılından sonra 4 üzerinde büyüklükte başka bir depreme rastlanılmamış.

Deprem Riski Az Olan İllerimiz

Nevşehir İlimiz Türkiye'de deprem riski en düşük olan şehirlerimiz arasında yer alıyor.

Editör: İbrahim UYSAL