İstanbul Bahçelievler önceki dönem belediye başkanlarından Nevşehirli Edebiyatçı-Yazar Muzaffer Doğan, Sıla-i Rahim için geldiği memleketi Nevşehir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında gençlik dönemine ilişkin anılarını paylaşan Doğan, hala hazırda Cumhuriyet ilkokulu karşısında bulunan Karasoku mahallesi Süer sokak no:1 de Şeref Yılmaz'a ait iş yerinin eski anısını paylaştı...

Bu tarihi bina Nevşehir'in Camicedit mahallesindeki Tataroğlu otelinden sonra merhum Şeref Yılmaz tarafından 1960 yılında yapılan Nevşehir'in ilk oteli.  

BİR ŞEREF OTELİ VARDI!

Nevşehir’imiz, Demokrat Parti iktidarının

4. yılında(1954), Niğde Vilâyetinden ayrılarak

İl yapıldı. Böyle güzel bir iş yapan Menderes,

bir de yanlış yaptı. Kırşehir İlini, Nevşehir’e

ilçe yaptı. Yanlışını da, 1957 yılında Kırşehir’i

tekrar İl yaparak düzeltti.

İlkokulu Kurugöl köyünde bitirince, Şehre

göç ettik. O günlerde(1964 ve sonrasında)

Şehirde hanlar vardı. Bodrumcu Ali Ağa’nın

hanı, Sefâ’nın hanı gibi hanları hatırlıyorum.

Şehirde, o günlerde birkaç da otel vardı.

Bu otellerden birisi, Şeref Otel idi. Eski Vâli

konağından yukarı doğru giden sokağın

köşesinde, Cumhuriyet ilkokulunun arka

tarafındaydı.

Sonraki senelerde hanlar kalktı, yeni ve daha

güzel oteller yapıldı.

Şeref Oteli, adını Şeref Yılmaz’dan almıştır.

Şeref amca rahmetli olduktan sonra, oğlu

İsmail Yılmaz, oteli işletmeye devam etti.

Bir aydır Nevşehir’deyim. Dün sabah, birden,

otelin olduğu sokaktan geçmek istedim.

Otel boşalmış, kimi camları kırılmış, adeta

virâneye dönmüş.

Çok duygulandım. Gözümün önünden,

60 yılın hatırları, filim şeridi gibi aktı gitti.

Otelin mevcut hâlinin fotoğrafını çekerken,

“abi orayı sana satalım!” diye seslenen bir

kişi yaklaştı. Selâmlaştık, kendimi tanıttım,

otelle ilgili düşüncelerimi ve hâtıralarımı

anlattım. Şeref ve İsmâil efendilerden

söz açtım. Arkadaş, “Benim adım da Şeref.

O benim dedemdi, İsmail de babam olurdu”

dedi. Şeref kardeşimizle, ayak üzeri, duygu

yüklü anlar yaşadık. Tuz ticâreti yapıyormuş.

Kardeşi Özcanı tanıdığımı, İstanbul’da zaman

zaman görüştüğümüzü söyleyince, sevindi.

Nevşehir, kabuk değiştirmekle kalmamış,

ruhundan ve hâfızasından da çok şey

kaybetmiş. Oradan hüzünle uzaklaştım.

M u z a f f e r  D o ğ a n

İşte Nevşehir'in 60 yıl öncesine ait ilk oteli...

Muzaffer Doğan kimdir?

Gazeteci-yazar, kamu yöneticisi, İstanbul Bahçelievler Belediyesi eski Başkanı. 1952, Kurugöl/ Nevşehir doğumlu. Nevşehir Lisesi’nden (1971) sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi (1980). Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisansını tamamladı. Nevşehir Belediyesi’nde muhasebe şefliği, Hak-İş Konfederasyonu’nda idâre âmirliği yaptı.

Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak önce İstanbul Sefaköy Lisesinde çalıştı (1982-87). İstanbul’da çeşitli liselerde Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği görevinde bulundu. Lise yıllarından başlayarak, siyasî ve kültürel faaliyetlerin içinde yer aldı. Ülkü Ocakları, Millî Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Derneği'nde şube başkanlıkları yaptı.

RP’den aday olduğu 1987 seçimlerinde Kurugöl Belediye Başkanlığını kazandı. İki yıl bu görevini sürdürüp Küçükçekmece (1989-91) ve Necip Fazıl Kısakürek (1991-92) liselerinde edebiyat öğretmenliğine döndü. 1992-94 arası RP’den Bahçelievler Belediye başkanı oldu.

Birlik Vakfı Genel Merkezi’nde Öğretmenler Kulübü başkanlığı ve Eğitimciler Birliği İstanbul şube başkanlığı görevini yürüttü. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Birlik Vakfı, Necip Fazıl Kısakürek Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanlığı yaptı.

Nevşehir’de “Genç Adam” isimli haftalık bir gazete çıkardı. Milli Gazete, Yeni Devir, Vakit, Diriliş Postası gibi gazetelerde ve Cuma, Yedi İklim, Türk Edebiyatı ve Ay Vakti dergilerinde edebî ve siyasî konularda yazıları yayınlandı.

"Sakın Laiklere Refah Partisi'nden Belediye Başkanı Olduğumu Söylemeyin!", "Hz. Ömer", "Necip Fazıl Kısakürek: Buz Dağını Eriten Dehâ" isimli eserleri vardır.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek hakkında “Necip Fazıl Konuşmaları”, “Büyük Doğu Okumaları” gibi yüzlerce program düzenledi.

Evli ve üç çocuk babasıdır. İstanbul/Bahçelievler'de ikâmet etmektedir.

Yazıları Lale, Tarihî Göreme kendi çıkardığı Genç Adam (13 sayı, 1973), Yeni Devir gazeteleri ile Türk Edebiyatı, Cuma dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Sakın Laiklere Refah Partisi’nden Belediye Başkanı Olduğumu Söylemeyin (1994), Hz. Ömer (1999).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).