Nevşehir'de Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti. Kesilen kurbanın bir kısmı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kurban eti ruha şifadır...

Nevşehir'de bazı vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Kesim işleminin ardından poşetlerle leğen ve kovalara konulan etler kasaplara gidilerek bir kısmı parçalara ayrıldı bir kısmı kıyma yapıldı.

Kurban Bayramında kesilen etlerin ilk tadımı kavrularak ekmek arasında sabah kahvaltısı olarak afiyetle ev hanesi tarafından tüketildi.  Sonrasında Kurban eti nin bir kısmı kurban kesemeyen dar gelirli komşu akraba ve garibanlara dağıtıldı.

Kalan bölümlerinden bir kısmı eş dost akraba beraber yenilir kalan kısmı ise Kavurma, Sızgıt, Kıkırdak, Sucuk olarak yapılarak kış mevsiminde afiyetle tüketilir.

Allah kabul etsin...

Kurbandan maksat sadakat ve teslimiyet imtihanıdır. Cenabı Hak Hz. İbrahim gibi kendisine sadık, Hz. İsmail gibi Hakka teslim olanlardan eylesin Rabbim daha nice Bayramlara kavuşturmayı bizlere nasip etsin. Cennetine kol kola girenlerden eylesin. Kurban bayramınız kutlu olsun.

KURBAN ETİ KİMLERE, NE KADAR DAĞITILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe bölünüp, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Editör: Fikret Capacı