İlk Atama Sözleşmeli Öğretmen atamaları kapsamında Nevşehir'e yerleşen adaylardan istenilecek belgeler şunlar. 

1. Atamaya Esas Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi, 

2. Varsa Pedagojik Formasyon belgesi 

3. Varsa Denklik belgesi 

4. Elektronik Başvuru Formu 

5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, 

6. 3 adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ay içinde çekilmiş) 

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

8. SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınacak güncel barkodlu belgeler kabul edilecektir) 

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devlet üzerinden alınacak güncel barkodlu belgeler kabul edilecektir) 

10. Adli sicil kayıt belgesi. (e-devlet üzerinden alınacak güncel barkodlu belgeler kabul edilecektir) 

11. Mal bildirim beyannamesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)   

12. Evrak teslim üst yazısı.   

13. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.