NEVÜ'nün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşma üniversitesi olarak belirlenmesiyle birlikte öğrencilerin Kapadokya Bölgesi'nin kültürel ve doğal mirası hakkında bilgi edinebilmeleri amacıyla Sanat Kulübü tarafından inceleme gezisi düzenlendi. Bölgenin ilk Neolitik yerleşimlerinden biri olan Aşıklı Höyük yerleşimine Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Volkan Güngördü eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere, burada insanların nasıl yaşadıklarına ve yaşam alanlarının düzeni ile mimarisine dair bilgiler verildi.  

Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Can Erpek eşliğinde Mokissos yerleşim yeri ve Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Can Erpek ile Öğr. Görevlisi Dr. Ahmet Arı eşliğinde ise Ihlara Vadisi’ne düzenlenen inceleme gezisinde ise öğrenciler, tarihi yerlerin doğal yapısı ve mimarisiyle birlikte kiliseler hakkında bilgilendirildi.