Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyoloji Topluluğu tarafından “Engellilik ve Sosyoloji” başlıklı konferans düzenlendi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Çetin, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Sosyoloji Topluluğu Başkanı Tutku Mercan’ın sunumuyla başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yazgan, biyolojik farklılıklarından dolayı toplumsal alanda sosyal, ekonomik, mekânsal düzeyde birçok zorlukla karşılaşan engellilerin dünyasının kapılarını aralayabilmek ve bu zorlukların aşılmasında sosyologların neler yapabileceğinin ipuçlarına ulaşmak için konferansın düzenlendiğini belirtti.

Konuşmacılardan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Kurtkapan, engellilik ile ilgili sosyolojik nitelikte kavramsal ve kuramsal bir çerçeve çizdikten sonra Türkiye’de engelliler ile ilgili temel istatistiki verileri paylaştı. Doç. Dr. Kurtkapan, engelli istihdamı, engelli yoksulluğu, engelli bireylerin eğitim kurumlarında ve aile içi iletişim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi. Kurtkapan, belirtilen sorunların sosyologların aktif bir şekilde rol aldığı ve sosyal modelin benimsendiği sosyal politikalar ve uygulamalar aracılığıyla hafifleyeceğini vurguladı.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Öğr. Gör. Gamze Ertürk Uzunoğlu da konuşmasında, engellilere yönelik uygulamalarda medikal süreçlerin önemine değinerek medikal süreçlerin sosyologların yer aldığı uygulamalarla desteklenmesinin daha verimli sonuçlar üreteceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Öğr. Gör. Şeyma Coşkun ise, serbest zamanın etkili ve verimli kullanılmasının engellilerde yaşam memnuniyeti, mutluluk ve yaşam kalitesi gibi göstergeleri derinden etkilediğini belirterek, kurumsal düzeyde sunulan serbest zaman aktivitelerinde sosyologların oynayacağı rollerden söz etti.

Konferansın son bölümünde ise Doç. Dr. Hamza Kurtkapan, engellilere yönelik araştırma ve uygulamalarda akademik ve kurumsal düzeyde sosyoloji biliminin ve sosyologların rollerine yönelik somut politika önerilerini sıraladı. Doç. Dr. Kurtkapan, kurumsal düzeyde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı faaliyetleri kapsamında; yerel yönetimler düzeyinde belediyelerin ve muhtarlıkların faaliyetleri kapsamında engellilere yönelik hizmetlerde sosyologların katkılarını belirterek sosyolog istihdamının artırılması gerektiğini vurguladı.

Konferans, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.