Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni müfredat taslağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı konusunda detaylı ve veri temelli titiz bir değerlendirme yapıldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşmak üzere çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Öcal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Değerlendirilmesi: Tespit ve Öneriler” raporumuzu oluşturduk.

Eğitim-Bir-Sen olarak 2018 yılından itibaren kullanılan mevcut öğretim programlarını değerlendirdiğimiz
*-“Öğretim Programlarının Değerler Yönünden İncelenmesi: Tespit ve Öneriler” raporumuzu 2023 yılı Kasım ayında Bakanlık yetkilileriyle 24 Nisanda da kamuoyuyla paylaşmıştık. 

2018 Öğretim Programı ile şekillenen ders kitaplarına yönelik incelemelerimizi ve analizlerimizi içeren
*-“Ders Kitaplarının Değerler Yönünden İncelenmesi: Tespit ve Öneriler” isimli raporumuz da tamamlanmıştır.

Bunun yanı sıra tüm üyelerimize gönderdiğimiz  ve geri dönüşler üzerine
*-“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yeni Müfredat Taslağı Değerlendirme Anketimiz” ile 4 bin 630 üyemizden gelen değerlendirmenin analizlerini içeren bir raporu da Bakanlığa teslim etmek üzere hazırladık. 

Bakanlığın; öğretmenlerimizin,tüm paydaşların görüş ve önerileriyle şekillenecek bir öğretim programı/müfredat değişikliği süreci yürütmesini takdir ediyoruz.

Bunun yanında öğretim programlarının ancak mesleğinde yetkin öğretmenler elinde işlevsel hale geleceği, bir anlam ifade edeceği unutulmamalı; zaman geçirilmeden sorunlarını gidermek suretiyle öğretmen memnuniyetini de sağlayacak politikalar hayata geçirilmelidir.