Ömür Boyu Nafaka Nedir ?

Eski Eşe Süresiz Nafaka Kaldırılacak Mı?

Yoksulluk nafakasının ne olduğunu açıklamak gerekmektedir. Tarafların boşanmalarından sonra yoksulluğa düşecek olan taraf lehine hükmedilen bir nafakadır.

Yoksulluk nafakası kadın ve erkek cinsiyet ayrımı olmaksızın talep edebilmektedir. Bununla birlikte nafakanın belirlenmesinde pek çok unsur bir araya gelmelidir. İlk olarak boşanmada kusursuz olan tarafın yahut kusuru daha az olan tarafın yaşı, mesleği, sağlık durumu gibi belirleyici unsurlar nafakanın hükmedilmesinde ve nafaka miktarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli etmenlerdir. Mahkeme, deliller ve beyanlar üzerine tarafların kusur durumunu veya maddi durumunu inceleyerek ve bir karar verecektir. Bu durumun ardından nafakanın ve nafaka miktarının belirlenmesi söz konusudur.

Türk hukukunda eş lehine hükmedilen nafaka süresiz olarak belirlenmiştir. Ancak süresiz nafakanın kaldırılabileceği bazı hususlar mevcuttur. Örneğin nafaka talep eden veya nafakaya hak kazanan kadın/erkek çalışıyor ve SGK durumunun aktif olduğu ispat edilebiliyor ise nafakanın kaldırılması yahut nafaka miktarında indirime gidilmesi söz konusudur. Aynı zamanda boşanmanın ardından nafaka alan tarafın sonradan yeni bir evlilik yapması  yahut evli olmasa dahi evliymiş gibi yaşaması da ömür boyu nafaka yükümlülüğünün ortadan kalkmasına yardımcı olabilecektir. Bu nedenle nafakanın kaldırılmasına ilişkin pek çok farklı örnek ve koşul bulunmaktadır. Dolayısıyla her olayda farklı koşullar mevcuttur.

Bununla birlikte evlilik birliğinde veya boşanmadan sonra taraflar arasında Ceza Mahkemesinin konusu içerisinde yer alan bir takım olayların vuku bulmuş olması, nafakanın süresiz ödenip ödenmeyeceği konusunda da belirleyici unsurlar taşımaktır. Her durum kendi sonuçlarını yaratacağından taraflar arasında yaşanan her olayın incelikle ve özenle ele alınması, buna göre hak arayışında bulunulması gerekmektedir. Süresiz nafakanın kaldırılmasına dair zaman zaman çeşitli talepler olsa da Türk hukukunda nafakanın sürekliliği esastır. Yukarıda süresiz nafakanın kaldırılabileceği çeşitli istisnai durumlardan bahsedilmiştir. Yetkili mahkemece incelendikten sonra geçerli sebep oluştuğu taktirde nafakanın kaldırılmasına yönelik karara varılabilecektir.

ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI

Tarafların müşterek çocukları lehine hükmedilen bir nafaka türü olan iştirak nafakasında pek çok koşul bulunmaktadır. Hakim nafaka yükümlüsünün kim olacağını tespit ederken annenin ve babanın maddi koşullarını, aylık gelirlerini, sosyal durumlarını araştırarak karar verebilecektir. ‘’Çocuğun Üstün Yararı’’ ilkesi gereği iştirak nafakası, çocuk ergin oluncaya kadar devam edecektir.  Çocuğun eğitim hayatı, çocuğun kronik rahatsızlığı gibi istisnai durumlar ayrıca incelenmeyi gerektiren özel durumlardır.

İştirak nafakası gündeme geldiğinde çocuğun velayet durumu da incelenecektir. İştirak nafakası talep edildiğinde çocuğun velayetini elinde bulunduran taraf, velayet kendisine bırakılmayan kişiye karşı iştirak nafakası talebinde bulunarak dava açabilecektir. Tüm bu izah edilen durumlarda tarafların ekonomik ve sosyal durumu çeşitli raporlar ve tutanaklarla tespit edilerek Mahkeme tarafından karara  varılmaktadır.

                                                                                                     AV. MELİKE DEMİREKİN