Ortahisarın kuruluş tarihi kesin bilinmemekle beraber 11. yy. başından itibaren Orta Asya'dan Anadolu'ya göçlerin başladığı sırada Özbek Türklerinden olan Hibe Dede, sekiz kardeşiyle HORASAN'dan gelerek Ortahisar'a yerleşmişlerdir. Bu aile kasabanın ortasında bulunan kale ve etrafında hazır buldukları oyukalrı geliştirerek ve ilave yerler oyarak kendilerine dokuz ayrı mesken yapmışlardır. Şimdiki Ortahisar halkının büyük bir bölümünü bu dokuz aile oluşturur.

Kapadokya bölgesinde yapılan araştırmalar ve tarihi belgelerden de anlaşılmaktadır ki Kapadokya bölgesi erken devirlerden beri iskan edilen birimlerindendir.

Alacahöyük, Yazılıkaya, Boğazkale, Hattuşaş, Alişar, Külhöyük, Çengeltepe, Kültepe, Erkilet, Karahöyük, Kaneş Acemhöyük gibi merkezler, eski coğrafyada Kapadokya olarak belirlenen en eski yerleşim ve uygarlık merkezleridir. Bu merkezlerin yeni coğrafyadaki varislerinden olan Ortahisar ise geçmiş dönemlere ait tarihi kalıntılar ve doğal özellikleri ile önemli bir yer tutmaktadır.

Ortahisar Kasabası M.Ö. 1500 yılında Etilerin, M.Ö. 1200 yılında Frikyalıların, M.Ö. 657 yılında Likyalıların ve bir ara Perslerin, M.Ö. 27 Yılında Romalıların eline geçmiş M.S. 395 yılında Doğu Romanın Bizans'a dönüşmesiyle Bizans hakimiyetine geçmiş M.S. 10. yılın ikinci yarısına kadar bu hakimiyette kaldığı görülmektedir.

1071 de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun büyük bir bölümü ve Tüm Kapadokya bölgesi ebedi kalacak şekilde Türklerin hakimiyetine geçmiştir. 1071 yılını takip eden elli yıl içinde Anadolu'nun büyük bir kısmı ile birlikte Kapadokya bölgesi, yörede ilk Türk hakimiyeti olan Danişment Ahmet Gazi'nin kurduğu Danişment Beyliği idaresine geçer. Bu dönemle birlikte Türkler ve bölgedeki Hıristiyanlar huzur içinde yan yana yaşamaya başlarlar.

1175 Yılında Kapadokya bölgesi Selçukluların eline geçmiş, Moğol istilasından sonra Eratna Beyliği ve Karamanoğulları Beyliği hakimiyetine girer.

Bu filmin yapım ve yönetmenliğini üstlenen Nevşehirli Kıymetli hemşehrimiz Sayın Mustafa Karakaya ya, teşekkür ediyor ve bu başarılı Belgesel Kapadokya nın ilk film fabrikası Katpatuka Film imzası taşıyor.

Bu tanıtım Belgeseli Ortahisar Belediyesinin 100. yılı kutlama etkinliği çerçevesinde Kültür mirası hizmetleri olarak  hazırlanmıştır.