Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak Beldesinin (Genezin) Geçmişi ve Geleceği Birinci Sempozyum Programı ile masaya yatırılacak.

TARİH : 26-27 Ağustos 2023
YER: Özkonak Kültür Evi

Sempozyum Bakan:
Abdülkadir Macit (Belediye Bakan)

Organizasyon Komitesi Bakan:
Yaar Okdemir

Organizasyon Komitesi Üyeleri:
Yüksel İstihkam, Enver Göçek,
Ahmet Özgan, Serpil Bulan,
Gökçe B. İşçitürk ve Neslin B. Emekli.

PROGRAM AKIŞI
Açılış Konuşmaları
10.00-10.10- Abdülkadir Macit (Belediye Başkanı)
10.10-10.20- Yaşar Okdemir (Organizasyon Komitesi Başkanı)
10.20-10.30- Yüksel İstihkam (Vakıf Başkanı)
10.30-10.40- Enver Göçek (Dernek Başkanı)


26 Ağustos 2023 Cumartesi 1. Oturum
Oturum Başkanları: Yüksel İstihkam ve Enver Göçek
10.40-10.55-Yaşar Okdemir:Anadolu Uygarlığında Özkonak
10.55-11.10- Mehmet Emre Karadaş: Özkonak Beldesine Stratejik Bakış
11.10- 11.25-Murat Ufuk Kara: Kapadokya ve Özkonak Beldesi Arkeolojisi
11.25-11.40- Erkin Topuz: Kapadokya ve Özkonak Beldesi Jeolojik Tarihçesi


ÖĞLE ARASI
26 Ağustos 2023 Cumartesi 2. Oturum
Oturum Başkanları: Ahmet Özgan ve Necip Becit
14.00-14.15- Kayhan Karakaya ve Mehmet Çontu: Özkonakta Turizm
14.15-14.30- Serpil Bulan: Özkonakta Eğitim
14.30-14.45- Salih Bekaroğlu: Kooperatifcilik
14.45-15.00- Faruk Tunç : Organik Tarım
15.00-15.15- Ali Kemal Başcı:1923-2023 Yılları Arasında Özkonak idaresi
Sosyal Program (Özkonak ve Yeraltı Şehri Gezisi)


27 Ağustos 2023 Pazar 3. Oturum
Oturum Başkanları: Nesrin B. Emekli ve Gökçe B. İşçitürk
10.00-10.15- Ahmet Özbek: Bitkiler İnsanlar ve Doğa
10.15-10.30- Işık Ozandaç: Özkonak Kültürüne Hizmet Edenler
10.30-10.45- Turhan Muhittin Erdem : Köy odaları ve Sülaleler
10.45-11.00- Oğuz Özdem: Özkonak’da yaşanmış halk hikayeleri
11.00-11.15-Ali Yılmaz :Geleneksel Özkonak Konuşma Dili
11.15-11.30- Necip Becit:Trafik, ev kazaları ve korunma
TARTIŞMA ve KAPANIŞ

Özkonak Beldesl Belediye Başkanı Abdülkadir Macit yaptığı açıklamasında; "Özkonak Beldesi'nin Geçmişi ve Geleceği" başlığı altında düzenleyeceğimiz toplantımıza tüm değerli hemşehrilerimizi bekliyoruz..

Sunduğumuz program akışı içinde iki gün devam edecek olan bu toplantımızın amacı gelecek nesillerimize bugünden daha güzel yarınlar bırakmak için izleyeceğimiz yol haritasını hep birlikte çizmektir.

Değerli misafirlerimiz sizler uzmanlık ya da ilgili alanlarınızla yaptığınız sunumlar ile bizleri bilgilendirmiş olacaksınız. Kimi ko-nuşmacılarımız köyümüzle ilgili anılarıyla toplantımıza renk katarken, kimileri de toplantı sonunda yapacağımız tartışma bölü-münde değerli fikirlerini dile getirmiş olacaktır.

Dileğimiz değerli katkılarınızla gerçekleşecek olan bu ilk sem- pozyumun devamının sağlanması ve buradan elde edilen bilgilerin ve de hayata geçirilebilecek uygulamaların kayıt altına alınması ve gelecek nesillere ulaşmasıdır.

Ben bu toplantının düzenlenmesinde katkısı olan organizasyon kurulu başkanına, üyelerine ve tüm konuşmacılarımıza teşekkürlerimle birlikte sevgi ve saygılarımla." dedi.