RECEP AYININ FAZİLETİ

Yüce Rabb’imizin bizlere ikram ettiği faziletli ve feyizli zaman dilimleri vardır. Recep ayı da yapılan duaların, isteklerin Allah’a ulaştığı, pişmanlıkla dökülen gözyaşlarının günahları silip yok ettiği pek mübarek mevsimlerdendir.

RECEP AYI HARAM (HÜRMET GÖSTERİLEN) AYLARDANDIR

Recep ayı, İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı. İslam diniyle beraber bu aya verilen hürmet devam etmiştir. Allah-u Teala Recep ayını haram aylardan saymış.(Bakara,/217) Nitekim Hz. Peygamber(SAV), Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

HANGİ MÜBAREK GECELER BU AYLARDANDIR?

Recep ayının ilk cuma gecesi; Regaip kandili ve  27. Gecesi ise Miraç kandilidir.

REGAİP KANDİLİ RECEP AYININ İLK CUMA GECESİDİR

Recep ayının ilk cuma gecesi bizim  dinî kültürümüzde Regaip Kandili olarak kutlanır. Âlimler bu geceyi vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüştür.

Bu mübarek gece, Yüce Allah'ın ilâhî ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin çokça ümit edilmesi ve müminlerin samimiyet ve iştiyakla yüce Allah'a yönelmeleri sebebiyle "Regaip"ismiyle anılmıştır.

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan Regaip kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye verilen ad olmuştur. (TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 34. cildinde, 535-536)

Miraç Kandili

Af ve mağfiret mevsimi mübarek üç ayların ilki olan Receb-i Şerif’in 26.gecesini 27.gecesine bağlayan gece ise  mübarek Miraç Kandili’dir. Bu gecede Peygamberimiz(sav)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa İsrâ, oradan da en yüce makama kabulünün adına Miraç denilmiştir.

Yüce Rabbimiz(CC) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”(İsra/1) Miraç esnasında Hz. Peygamber’e (sav) Cennet, Cehennem ve buralardaki insanların durumları gösterilir ve birçok olaya muttali olur. (Müslim, İman, 263.)

MİRAÇ BEDENEN Mİ? RUHEN Mİ? GERCEKLEŞTİ

İsrâ ve miracın mahiyetine yönelik en önemli tartışma onun bedenen mi yoksa ruhen mi gerçekleştiği konusundadır. Kelâm ve hadis âlimlerinin çoğu olayın bedenen ve uyanık halde gerçekleştiği görüşünü benimsemiştir. (TDV İslâm Ansik.c,30.s,132-135)

MİRAÇ GECESİ ÜMMET-İ MUHAMMED’E (SAV) ÜÇ HEDİYE

Allah Rasûlü (SAV), Miraç’tan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin “Gözümün Nuru” dediği beş vakit namazdır. (Nesâî, Işratü’n-nisâ’,1)

Dolayısıyla bizim Rabb’imize miracımız, namazla mümkündür.

İKİNCİ HEDİYE

Miraç’ın bir diğer hediyesi “Âmenerresûlü” olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Suresi’nin son iki ayetidir. 

ÜÇÜNCÜ HEDİYE ŞİRK KOŞMAYANLARA BAĞIŞLANMA VE CENNET

Miraç’ın son hediyesi ise Ümmet-i Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. (Müslim, Îmân, 279)

DUALARIN KABUL OLDUĞU BEŞ GECEDEN BİRİ DE RECEBİN İLK GECESİDİR

Rasulullah (sav) buyurdu ki:

“Beş gece vardır ki, onlarda (şartlarına uygun olarak yapılan) dua reddolunmaz, bunlar da Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının yarısı (Berâet) gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesidir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3952)

BU AYLARA ÖZEL İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Üç aylar, Cenab-ı Hakk’ın ikram ve ihsanını müminlerin üzerine sağanak sağanak yağdırdığı rahmet ve mağfiret iklimidir.Yaratılış gayemizi tekrar tekrar tefekkür ettiğimiz, kulluk ahdimizi gözden geçirdiğimiz bereketli bir zaman dilimidir.

Bu mübarek günleri ibadet ve taatla geçirmenin fazileti çok fazladır. Zira çok mübarek ve pek sevaplı ibadet ayları olan şuhur-u selâsede (üç aylar) her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüz, Şaban-ı Muazzam’da üç yüzden ziyade ve                                Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar. (SN,Şualar,494)

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şaban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi “üç aylar orucu” şeklinde adlandırılır. Resul-i Ekrem’in (sav) Şaban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen de tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Müslim, “Sıyâm”,175,176)

Ancak Resûlullah’ın Recep ve Şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır.

Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur. (TDV İslâm Ansiklopedisi, 42.c.276)

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ramazan ayında ise oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185) (Diyanet fetvalar,268)

Böyle önemli bir mevsimi, hakkıyla değerlendirebilmeyi Rabbim cümlemize lutfeylesin.

Ey Rabbimiz (CC) şu mübarek günler hürmetine günümüzü hayreyle. Her işimizi asan, rızkımızı bereketli eyle.

Gaflet anında zikre, nimet zamanında şükre, darlık ve zorlukta sabra erişmeyi nasip eyle, gönlümüzü hidayet ve iman, gözümüzü basiret ve irfan nuruyla aydınlat, yanlış yapmaktan bizleri koru, işlerimizi asan, düşmanlarımızı perişan eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Üç aylar, Receb-i Şerif, Regaip ve Miraç kandilleriniz mübarek olsun.

Rabbim bu kutlu mevsim hürmetine hepimizi mağfurun zümresine dahil eylesin.

HÜSREV ÖNDEGELEN