İSLAMIN EN GÜZEL VE HAYIRLI DAVRANIŞLARI NELERDİR?

Saadet asrında Sahabe-i Kiramla sohbet eden Allah Resul’üne(SAV),  sahabeden biri şöyle bir soru sordu: Ya Resûlallah İslam’ın en güzel ve en hayırlı davranışı nedir? Sevgili Peygamberimiz(SAV):

-İnsanlara yemek yedirmen,

-Tanıdığın tanımadığın herkese selam vermen. (Buhârî, Îman, 20) buyurdular.

Başka bir hadislerinde sahabeden Bera b. Âzib diyor ki: Resûlallah (SAV) şu yedi şeyi emrederdi:

-Hasta ziyareti,

-Cenaze teşyii,

-Aksırana hayır dilemek,

-Zayıfa yardım etmek,

-Mazluma destek olmak,

-Selamı yaymak,

-Yeminine uymak.”

(Buhârî,Mezâlim, 5;Müslim, Libas, 3)

Cennete girmenin şartı iman, imanın şartı müminlerin karşılıklı olarak birbirlerini sevmesidir.

Sevgiyi artıran en güzel vesile ise selamdır. Nitekim Allah Resulü (SAV) buyurur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.

İşlediğiniz takdirde birbirinizi sevmeye vesile olacak bir amel göstereyim mi?

-Aranızda selamı yayınız.” (Müslim,Îmân, 93)

Kâinattaki ilahî düzenin temeli; Rabbimizin emir ve yasaklarına uymak ve Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’nın bizleri güzel ve hayırlı davranışlara sevk eden, Sünneti seniyesine  ittiba etmekle mümkündür. SELAM,  HİDAYETE TABİ OLANLARA OLSUN!

HÜSREV ÖNDEGELEN

İlahiyatçı Araştırmacı Yazar