Ring çevre yolu; taşıt trafiğini rahatlatmak amacıyla kenti çevreleyen, yerleşim yerlerinin dışından geçen ve şehirlerarası karayoluna bağlanan ana yoldur. Bu yollar; trafik tıkanıklığını önlemeye, transit geçişin hızlanmasına, yakıt tasarrufu sağlanmasına, kent içi trafik akışının en kısa güzergâhtan transit yola bağlamasına, hava ve gürültü kirliliklerinin azaltılmasına katkı sağlar.

İlimizi bağlantı ve transit yollar açısından değerlendirdiğimizde;

-İlçelerine bölünmüş karayolu ile bağlı olan,

-Ülkemizin kaliteli bims yatakları, patates üretim merkezi ve doğal depolama alanı konumunda olan,

-Tarihi, kültürel ve turistik değerlere haiz, Kapadokya bölgesinin en nadide yeraltı ve yerüstü oluşumları bulunan,

-Nevşehir merkezli; komşu çevre illeri birbirine, Ülkemizin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine sadece karayolu geçişi ile bağlayan bir ildir

-Nevşehir, ring çevre yoluna sahip olduğunda transit geçişlerde, otomobiller / tonajlı taşıtlar kent merkezine girme ihtiyacı duymadan yollarına devam edebileceklerdir.  Şehir içerisinden ise en kısa bağlantı yolu ile ring yola çıkılabilecektir. Merkez ilçe ile sınırı bulunan Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçeleri ayrımlarına yapılacak fonksiyonel kavşaklarla ekspres / transit geçişler sağlanabilecektir.

-Nevşehir için Ring Çevreyolu Güzergâhı Projesinin; 21. yüzyıl dijital altyapısına uygun olarak planlanması, kent içi trafik güvenliğine büyük katkısı sağlayacaktır.

"Bu satırlar; [M. Tuncel, (2017). Nevşehir’de Trafik Güvenliği, Simtel Ofset Matbaacılık, Nevşehir] kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır."