CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan; "Engelli vatandaşlarımız 1.594 TL engelli aylığı almaktadır. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında çok düşük seviyede kalan engelli aylıkları ve muayene katılım payı ücreti engelli vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız bu sorunları yaşamaktadır. Engelli aylıklarının iyileştirilmesi ve muayene katkı payından muaf tutulması sosyal devlet olmanın gereklerindendir.

Ayrıca, engelli vatandaşlarımız bayram ikramiyesi talep etmektedir. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında çok düşük seviyede kalan engelli aylıklarının iyileştirilmesi için yeni bir düzenleme yapılması zorunlu hâle gelmiştir. Engelli vatandaşlarımızın muayene katkı payından muaf tutulması için acilen bir çalışma yapılmalıdır. Engelli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi verilmelidir. Saygılarımla…" dedi.

                                                                                                                    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 27/03/2023

Av. Faruk SARIASLAN

Nevşehir Milletvekili

Engellivatandaşlarımız 1,594TL engelli aylığı almaktadır. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında çok düşük seviyede kalan engelli aylıkları ve muayene katılım payı ücreti engelli vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız bu sorunları yaşamaktadır.Engelli aylıklarının iyileştirilmesi ve muayene katkı payından muaf tutulması‘Sosyal Devlet’ olmanın gerekliliklerindendir.Ayrıca engelli vatandaşlarımız bayram ikramiyesi talep etmektedir.

Bu bağlamda,

1-      Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında çok düşük seviyede kalan engelli aylıklarınıniyileştirilmesi için yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

2-      Engelli vatandaşlarımızın muayene katkı payından muaf tutulması için bir çalışmanız var mıdır?

3-      Engelli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi verilmesi için bir çalışmanız var mıdır?