FİB Haber sitemizde 22.03.2022 tarihinde “21. Yüzyıl Küreselliğinde, Güvenliğe Dijital Bakış” başlığı ile gündeme getirdiğimiz haberimiz, üniversite düzeyinde gerçekleşmiştir. Gençler; Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları’na, 2023 yılı güz döneminde öğrenci alımına başlanacağı açıklanmıştır.

… Önceden, kara / deniz / hava sınırlarının güvenliğini sağlamak daha imkanlı halde iken, sınırlarını dünya coğrafyasının ve hatta uzaydaki uyduların oluşturduğu bir siber ortam, ulusal güvenliği riske edebilmektedir. Artık siber ortamla güvenlik, Litosfer’den / Hidrosfer’den, Atmosfer’in özel katmanı İyonosfer boyutuna taşınmıştır. Yani kara / deniz / hava güvenliği; elektromanyetik dalgaların frekansları ile alakadar olmuştur. Siber güvenlik; yarı iletken teknolojinin evirilmesiyle, nano dijitalli yapay zekâ boyutunun, küresel anlamda devletleri / milletleri ilgilendiren en önemli güvenlik konusunu oluşturmaktadır. Çünkü siber güvenlik, her tür güvenliği kapsayan bir hal almıştır.  

Antik dönem düğümünün çözüldüğü bu coğrafyanın insanları, fiziksel biyolojik gözlerine / metafiziksel basiret ve firaset gözlerini de devreye sokarak; milletinin / devletinin siber güvenliğine yeni boyutlu çözümler getirmelidir.  …

Gençlerimize, “milli güvenlik” ile ilgili dersler verilmelidir. Bu doğrultuda gençlerimize imkanlar sunulmalı; “Z”aferin ve “Z”irvevin kuşağı; Tonyukuk’un / Edebali’nin öğretileri doğrultusunda, Külli İrade’ nin insanlığa sunduğu ilmin, şifre kodlarını çözmelidir. Çünkü tarih buyunca insanlığın vicdanının timsali olan bu Milletten; Dünya insanlığı bunu beklemektedir. Bu güç İnşallah; “damarlardaki asil kanda mevcuttur”. Kaynak: https://www.fibhaber.com/21-yuzyil-kureselliginde-guvenlige-dijital-bakis

“Proje Hakkında; Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek en kritik bileşendir.

Bu vizyon doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, yüksek öğretimde siber güvenlik programlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına hız vermiştir.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 05.10.2022 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir’de "Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları"nın açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Protokol kapsamında buna ek olarak "yükseköğretimde siber güvenlik programlarının yaygınlaştırılması", "mevcut siber güvenlik programlarının güçlendirilmesi", "siber güvenlik ihtisas üniversitelerinin belirlenmesi" ve "Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinliğinin artırılması" konularında çalışmalar da yürütülmektedir.

Siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücünün inşa edilmesi, siber güvenliğin gençler için cazip bir kariyer sahası haline getirilmesi, siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek meslekî nitelik kazandırılması projenin ana amaçları arasındadır.

Proje kapsamında Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde siber güvenlik meslek yüksekokulları açılmıştır. Bu okullarda açılacak Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ön lisans programına, öğretim dili en az %30 İngilizce olacak şekilde 2023 yılı güz döneminde öğrenci alımına başlanacaktır.” Kaynak: https://cbddo.gov.tr/projeler/siber-myo/