SİYASET VE İSLAM

               Dr Seyfi ŞAHİN

Siyaset  idare etme sanatıdır.

İnsanlar, aileyi, kabileleri, milletleri ve kurumları idare eder.

Ama en önemlisi devletleri idare eder.

Devlet idaresi önemli bir sanattır.

Onu idare eden kişiye göre devletler şekillenir, başarılı ve başarısız olur.

Onun için devletleri kuran liderler onu başarı ile götürürken,

Daha sonra gelen yöneticiler zamanla zafiyet gösterip devletleri yıkarlar.

Demek ki güçlenmek  için başarılı bir lider gerekir.

                ***

Tarihin derinliklerinden beri , büyük devletler, büyük liderler tarafından kurulmuştur.

Bu konuda en tecrübeli liderleri de Türk milleti çıkarmıştır.

Bunun sebebi de; üçtür. Birincisi, Türk töresi, 2. cisi inanç ve kararlılık, üçüncüsü de fıtrattır(genetik).

Fıtrat, Türk milletinin genetiğinde var olan yönetim kabiliyetidir.

Türk töresi de millet olarak  biz teşkilatlıyız. Mesela büyüklere abi, abla, dayı, amca , teyze deriz.

Bu bakımdan her Türk haddini bilir, gerekirse, makam, mevki ve paradan feragat eder.

Büyüğüne devreder.

16 Türk devleti  veya daha fazla kuran bu millet,

Hiç başkasına boyun eğmemiştir.

Her başarılı Türk devleti hanedanlıktır. Bu devletin güvenliği açısından en önemli şarttır.

                ***

Ancak 19 yüzyıldan sonra sosyolojik gerçekçiliği çok iyi anlayan,

Devlet kuruluş ve yapısını bilimsel olarak inceleyen Batılılar,

Vardıkları sonucu, hayata uygulayıp, bilhassa İngiltere, yeni bir sistem geliştirdi.

Bu iki türlüdür. 1.cisi, hanedan ve devletlerin güvenliği,

2. ci de cumhuriyet ve devamı demokrasidir.

Cumhuriyet, hanedanların kaldırılması, devletin başına ne idüğü belirsiz kimselerin geçmesidir.

Özellikle İngiliz krallığı, 1. Dünya savaşından sonra bütün hanedanları yıkıp,

Yerine, cumhuriyetler kurmuştur.

Sonra da bu cumhuriyetlerdeki halkları, gizli teşkilat ve para ile, kendi çıkarı için organize etmiştir.

Devletlerin başına daima İngiliz çıkarı gözeten liderler getirmiştir.

Rus çarlığı, Avustury- Macaristan imparatorluğu ve Osmanlı devleti gibi…

Bu devletler içinde Masonluk yoluyla teşkilatlanan  birleşik krallık.

Dünya hakimiyeti için bütün devletleri kullanmıştır.

Onlara tavsiye edilen bir din kadar inanç bağlılığı öğrettiği demokrasiyi,

Halkı birbirine düşürerek, partiler yoluyla bölerek kendi menfaatine yöneltmiştir.

Demokrasilerde daima, hainler, çıkarcılar, dalavereciler ön safta olur.

Ama vaz geçilmez şartı, daima baştakinin emperyalizmin emrinde oluşudur.

                ***

Tabii ki emperyalizmin demokrasi sisteminin alternatifi,

İslam hukukudur ve bir liderdir ki, o da Halifedir.

İslam idare sanatında farz olan, ehil kişinin başa geçmesidir.

Başı ehil olan sistemin altındaki tayinlerinde ehil olması farzı kifayedir.

Yani ehil kişiler tarafından seçilen mahalli liderlerdir.

                ***

Selçuklu ve Osmanlının başarısındaki ana faktör İslam hukukudur.

Aslan fitneye parçalanıp bölünmeye  izin verilemez.

Ehliyetsiz sadrazamlar, azledilip, başı vuruldu. Malı müsadere edildi. Yani devlete devredildi.

Hilafet ve hanedanlarda,  devlet güvendedir.

İç fitnecilere izin verilmez  ve dışardan manipülsyonlar asla yapılamaz.

İngiltere ve Japonya gibi…

                ***

Sonuç olarak, başarının sırrı kitap, sünnet, icma kıyastır.

Gerisi fitne fücurdur…

04.12.2023, Kayseri.