Sual: Sözünden dönmenin dindeki yeri nedir?

CEVAP

Yerine getirmek niyetiyle söz vermek sevaptır. Verilen sözde durmak müstehaptır.

Sözünde durmamak tenzihen mekruh O'lur.

Kendisine söz verilen kimse, (Sen bana söz verdiğin için bu benim hakkımdır) demeye hakkı yoktur.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bir kimse, yapmak niyeti ile verdiği sözü tutamazsa günah O'lmaz.) [Tirmizi]

Yapmayacağı halde, yalan o'larak söz vermek haramdır. Bu şekilde sözünde durmamak da günah O'lur. Yapmamak niyetiyle söz verdiği halde, sonradan, verdiği sözde durursa, yalancılık günahı affolmuş O'lur.

Hadis-i şerifte, (Sözünde durmamak münafıklık alametidir) buyuruldu. (İbni Neccar)

Sözünde durmaya çalışmalıdır.

Âyet-i kerimede mealen buyuruldu ki:

(Allah, [sözleşmeleri bozmaktan] sakınanları sever.) [Tevbe 7]

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki: (Vaat, söz vermek borçtur. Sözünde durmayana yazıklar O'lsun.) [Deylemi]

Sözünde durmak önemli bir haslettir. Bu hususta birçok atasözü vardır.

Birkaçı şöyledir:

Hayvan yularından, insan sözünden tutulur.

Er O'lan sözünde durur.

Allah bir, söz bir.

Söz namustur.Söz verme, verdinse dönme!

Söz ağızdan çıkar.

Sözünün eri O'l!

Tükürdüğünü yalamak [verdiği sözden dönmek] yiğide yakışmaz.

Kur’an-ı kerimde, sözünde duranlar övülmekte, sözünün eri denilmektedir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Dört şey münafıklık alametidir:

Emanet O'lunana hıyanet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak, sözünde durmamak.) [İ. Neccar] 

 

Sözünde durmak

Sual: Bir yere giderken, bir arkadaşa, (Bizim evin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsen iyi O'lur) diyoruz, 'O' da kabul ediyor, ama hiç ilgilenmediği meydana çıkıyor. Söz verdiği hâlde böyle yapması uygun mu?CEVAP

Söz verince, bir mazeret O'lmadıkça, O'nu yerine getirmeli. 

Bir hadis-i şerif meali:

(Savaşa giden erkeklerin hanımları, savaşa gitmeyen erkeklere, kendi anneleri gibi haramdır. Bir erkek, mücahitlerden birinin ailesine bakmayı üzerine alır da, hıyanet ederse, kıyamette, 'O' mücahit asker, bu kimseden hakkının tamamını alır.) [Müslim, Nesai]

Ama yapmak isteyip de yapamamışsa, bir mazereti çıkmışsa, 'O' zaman sakıncası O'lmaz.

Sözünde durmak

Sual: Bir talebeye, (O'kulu bitirirsen, sana bir kitap hediye edeceğim) dedim. Bitirince vermem gerekir mi?

CEVAP

Söz vermek borçlu O'lmak değilse de, bir mazeret yoksa, sözünde durmak lazımdır.

Çünkü mazeretsiz sözünde durmamak münafıklık alametidir.