Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebeti ile 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2021/1) ile Türkçe'nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “Dünya Dili Türkçe” adıyla etkinlikler tertiplenmesine karar verilmiştir.

Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan temel kurucu öğedir. İnsan öncelikle kendi dilinin içine doğar ve böylece kendi varlık alanını oluşturur. Dil, kişinin varlık alanının ses, yazı ve beden diline dönüşmüş halidir. Her millet ve onu oluşturan bireyler, kendi dil evreninde kimlik kazanır. Bu açıdan dil, maziden gelen kıymetlerin, zihniyet ve psikolojinin, fert ve cemiyetin bir ifadesidir. Şahin (2014: 828). Dil aynı zamanda ulus ve millet kavramlarının da oluşmasını sağlayan temel kurucu öğedir. [ Yrd. Doç. Dr. Şerif ORUÇ ]

Bir ülkenin dilini yok etmek o ülkenin, o ulusun, o milletin adını tarihten silmek demektir. Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Dil, milleti yüzdüren gemidir, yani inancın hissiyatın, felsefenin, sanatın, fikrin hepsi diline bağlıdır. Her haysiyetli ülkenin eğitim dili kendi resmi dilidir. Eğitim, en korkunç sömürgecilik silahıdır. Bir ülkeyi sömürge yapmak için en korkunç silah dilini yok etmek ve eğitimini ele geçirmektir. [ Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU ]

Türkçeleri varken yabancı sözcük kullanmayabiliriz. Gerektiğinde sözlük kullanabiliriz. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu çağımızda, Türkçe yazılım yanlışları yapmak ve doğru sözcükleri kullanmamak hiçbirimize yakışmaz. Bilgisayar ayarlarını yap(tır)arak İnternet yazışmalarında Türkçe harfleri doğru kullanabiliriz. Türkçe bilincini vurgulayan kaynaklardan yararlanabiliriz. Günlük dilin yozlaşmasının durdurulması için çalışabiliriz. [ Prof. Dr. Tuncer ÖREN ]

İnsan vatanını sever. Çünkü; Allah'ın insanlara bahşettiği şeylerin en azizi olan hayat, vatan havasını teneffüsle başlar. Allah'ın bağışladığı şeylerin en parlağı olan göz, dünyaya ilk baktığı zaman vatan toprağını görür. Hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati vatan sayesinde ayakta kalabilir. Varlık sebebi olan atalarının sakin mezarlığı ve çocuklarının meydana geleceği yer, vatandır. Vatan, millet, hürriyet, menfaat, kardeşlik, hakları kullanma, hakimiyet, atalara hürmet, aileye sevgi, çocukluk hatıraları gibi birçok yüce duygunun toplanmasından oluşmuş mukaddes bir düşüncedir. [ NAMIK KEMAL ]

Türkiye vatanımızdır; Milletimiz bu vatanda asırlardır yaşamaktadır, bu vatan şehitlerimizin kanlarıyla yoğurulmuştur. Atalarımızın kabirleri, çocuklarımızın hayalleri bu vatanda var olacaktır. Türkçe, Milletimizin birlik ve beraberliğindeki en önemli iletişim ve etkileşim unsurlarındandır. Türk Milleti, tarihte 16 Devlet kurmuş, Orta Asya’dan Avrupa’nın ortalarına kadar hüküm sürmüş, skolastik düşünceden uzak aklı ve ilmi önemsenmiş, çağ kapatıp çağ açmış bir maziye sahiptir. Ancak günümüzde, asırlık geçmişimizin kültürel ve ilmi değerlerimizin yazılı kaynaklarını okuyabilen, değerlendirebilen bir elin parmaklarının sayısını geçmeyen yetkin insanımız bulunmaktadır. Ayrıca, günümüzde evrensel ölçekte bilgi üretebilen, dünya bilim literatürüne Türkçe katkı sağlayabilen, maalesef çok yetkin insanımız bulunmamaktadır.

Yunus Emre’nin evrenselliğinde Türkçe’nin, yerelden ulusala / Türk dünyasından bilim dünyasına kadar; vicdanın, hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın vazgeçilmez timsalinin bir göstergesi olduğunu; birey / millet / Türk coğrafyasında yaşayan her fert olarak üzerine düşen görevi, tereddütsüz yerine getirerek katkı sağlamalıdır.

Vatanımızın ve Milletimizin bölünmez bütünlüğünün bir timsali olan Dilimiz; ulusal ve uluslararası nitelikte kültürel ve bilimsel projelerle bir dünya dili olduğunu bir kez daha alemi cihana göstermeli, kültür emperyalizminin tuzakları etkisizleştirilmelidir, bu amaçla;

-Eğitim; öğrencilerin kelime haznesi zenginleştirilerek, düşündüklerini analiz-sentez boyutlu Türkçe yazabilme becerisi kazandırılabilir.

-Günlük hayat; tabelalardan markalara kadar Türkçe ifadeler kullanılabilir.

-Makale; milli düşünce kuruluşlarında istişare temelli oluşumlarla yetkin kişiler, geçmişten günümüze ve geleceğe dayalı araştırma sonuçlarını, somut verilerle Türkçe olarak yazabilir.

Teknoloji; özellikle dünya markası yerli teknolojilerin ve ürünlerin adları Türkçe olabilir.

Literatür; Türkçe yazılı ata eserlerimiz sadeleştirilmeyerek; günümüz gençliğinin, köklerinin yazdıklarını aslından okuyabilmesi, anlayabilmesi sağlanabilir.

Üniversite; gençlerin farklı diller öğrenmesi, ancak eğitim dilinin Türkçe olması sağlanabilir; kariyerli akademisyenlerin uluslararası nitelikte Türkçe eserler üretmesi sağlanabilir.

Sinema; kültürel tarihimiz ile ilgi arşiv belgeleri kullanılarak belgeseller hazırlanabilir, değerlerimiz gözetilerek filmler vizyona koyulabilir ve bu Türkçe yapımlar uluslararası etkinliklere katılabilir.

Türk Dünyası dili; Türk dünyası ile gençlik projeleri gerçekleştirilebilir, etkinliklerde Türkçe iletişim dili olarak kullanılabilir.

Dünya dili; yetkin kişilerimiz insan hayatına dokunan orijinal ve bilimsel projeler gerçekleştirebilir ve bunları Türkçe olarak yazabilir.

Birleşmiş Milletler; dünyada en çok konuşulan 5. dil durumunda olan Türkçe’nin, BM’de resmi dil olması için çaba sarf edilebilir.

Bu satırlar; M. TUNCEL, Toplumsal Farkındalık, Nevşehir - 2021; çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. a