Ürgüp Gençlik Merkezinde Aşağıda Yazılan Maddelerdeki Kazanımları Çocuklarımıza Aktarmak Amacıyla 7-14 Yaş Aralığı İçin Felsefe Atölyesi Açılacaktır..

1.Aileleri Ve Arkadaşları İle Verimli İletişim Becerisi Kazandırmak
2.Çocuklarımızın Bağlantılı Düşünme Becerisini Geliştirmek
3.Eksik Parçayı Yada Düşünceyi Tamamlama Becerisi Geliştirmek.
4.Dili Etkin Kullanma Becerisi Geliştirmek
5.Hem Sosyal Hem Kültürel Hem Akademik Hemde Sportif Başarı Becerisini Arttrmak
6.Kapalı Ve Açık Sistem Çocuklarımızın En Mükemmel Şekilde
Hayata Bakış Açılarını Geliştirmek
7.Bağlantılı Düşünme Becerisi Geliştirmek
8.Özgüven Ve Enerjilerini Artırmak
9.Farklı Bakış Açıları Kazandırmak
10.Kavramlar İle İlgili Akıl Yürütme Becerisi Geliştirmek
11.İşbirliği Becerisi Geliştirmek
12.Saygı Nezaket Ve Hoşgörü Kazanımlarını Geliştirmek.
13.Duygusal Esneklik, Bağ Kurabilme, Çatışma İle Barışık Olabilme Özelliklerini Geliştirmek.

İlk eğitimin Ürgüp Gençlik Merkezinde 14 şubatta başlayacağı felsefe atölyesine başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması gerekmektedir.