Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmen, kadrolu usta öğretici ile görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin Halk Eğitimi Merkezleri Oryantasyonu konusunda bilgi ve becerilerini artırmak ve mesleki tecrübelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara Usta Öğretici Oryantasyon Kursu denmektedir.

Usta Öğretici Oryantasyon Kursu Zorunlu Mu?

Halk Eğitim Merkezlerinde görev alabilmek için gerekli olan Usta Öğretici Oryantasyon Kursu 2018 yılından itibaren zorunlu hale gelmiştir. Bu kursu bitirmeyenlere Halk Eğitim Merkezlerinde görev verilmemektedir.

Usta Öğretici Oryantasyon Kursunu Kimler Alabilir?

Ø  Kadrolu öğretmenler

Ø  Kadrolu Usta Öğreticiler

Ø  Ücretli uzman ve usta öğreticiler (Lisans Mezunu ve Lisansüstü Mezunu)

Ø  Ön Lisans Mezunları

Ø  Unutulmaya yüz tutmuş meslek ve sanatları icra eden kişiler

Oryantasyon Kursu Süresi

Kurs programı günde en fazla 6 ders saat olacak şekilde uygulanır ve toplamda 30 ders saati.