Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2022-2023 Başvuru Dönemi kapsamında İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunup proje uygulamaya hak kazanan yatırımcılardan vazgeçen, hibe sözleşmesi imzalamayanların yerine yedek listeden 4 yatırımcı tespit edilerek asil listeye dahil edildi. 

İlgili mevzuat gereği ekte bulunan liste 01 Ağustos 2023 – 7 Ağustos 2023 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü süre ile İl Müdürlüğü internet sitesinde askı ilanı niteliğinde yayınlanacak. Bahse konu ilan tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacak. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan hak sahiplerinin askı-ilan süresini takip eden 15 (onbeş) iş günü içerisinde 8 Ağustos 2023 – 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgeler ile İl Müdürlüğüne müracaatta bulunup hibe sözleşmesi imzalayabilirler.  

Süresi içerisinde sözleşme imzalamayan hak sahipleri bu haklarını kaybedecekler ve yedek listeden hak sahibi sözleşmeye çağrılacak.