ÖGRETMENLERİMİZ İLİM DENİZİNİN PINARLARIDIR


Hüsrev Öndegelen

Hüsrev Öndegelen

Okunma 23 Kasım 2019, 16:59

ÖGRETMENLERİMİZ İLİM DENİZİNİN PINARLARIDIR

İnsanın yaratılış gayesine uygun bir vasfa sahip olabilmesi, onun beşikten mezara kadar eğitim sürecinden geçmesini zorunlu kılar. Bu sürecin en önemli öğesi öğretmenlerimizdir. Öğretmenler, kendisine emanet edilen nesilleri toplumafaydalı bireyler olarak yetiştirmeye gayret eden ilim denizinin pınarlarıdır.

Yüce Dinimiz eğitim ve öğretimgörevini yüklenen öğretmenlerimize gereken önemi vermiş: Kur'an-ı Kerim'de "Allah, içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin değerini yükseltir."(Mücadele,11)buyurmuştur.

Öğretmenler yapmış oldukları bu kutsal görev karşılığında dünyada ve ahirette Allah’ın rahmetine ve insanların gönüllerinde müstesna bir yere sahip olmuşlardır. Öğretmenlik dünyada gıpta edilecek görevlerden biridir. Sevgili Peygamberimiz(sav) bu hususta şöyle buyurmaktadır.

"Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir:

Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;

Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse."(Riyazü’s-Salihin,H,No:1380)

Eğitim ve öğretim işiyle meşgul olmak sadece dünyevi getirisi olan bir görev değildir. Öğretmenlikhem dünya hem deahiret mükafatınasebeptir, zira bu görevini hakkıyla yerine getiren öğretmenlerimiz kendilerine ilim öğrettikleri insanların yanı sıra, bütün mahlukatında hayır duasına muhatap olacaklardır. Sevgili Peygamberimiz(sav) bir hadislerinde bu hususu şöyle dile getirmektedir.

"Allah Teâlâ Hazretleri, melekleri, semâvat ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur."(Tirmizî, İlim,19) Bu sebeple tekrar ifade edelim ki, eğitim ve öğretim işiyle meşgul olan öğretmenlerimiz kutsal bir görevi de icra ediyor demektir.

Hayatımızın her alanında bizlere, insanlığa örnek olan Sevgili Peygamberimiz (sav)de, aynı zamanda beşeriyetin öğretmenidir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle beyan edilir: “Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizikötülüklerden arındıran, size Kitap’ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik.”(Bakara-151)

Öğretmenlerimizin önlerinde çok muazzam bir model vardır. En güzel, en mükemmel öğretmen Hz. Muhammed Mustafa (sav)’dir. Kendisinin bir muallim olduğunu Sevgili Peygamberimiz (sav) şu sözü ile ifade eder: “Ben ancak öğretici olarak gönderildim.”(Müslim, Talâk 29)

Bizler “Âlimin atının ayağından sıçrayan çamur, bizim şerefimizdir” diyen Yavuz Sultan Selim’e kadar her devirde ilim adamına saygının en asil örneklerini vermiş bir milletin fertleri olarak bu saygıyı her zaman ayakta tutmalı, gelecek nesillere aktarmalıyız.

İlim denizinin pınarı olan öğretmenlerimize hürmet ve muhabbetimiz hiçeksilmemeli ilimderyasından akıttıkları hikmet dolu bilgileri kana kana içmeliyiz. Kutsal değerler uğruna öğrenme ve öğretme iştiyakı içerisindeki bütün öğretmenlerimize sağlık ve afiyet, ebediyete irtihal edenlere rahmet ve mağfiret niyaz ederim.

HÜSREV ÖNDEGELEN

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.