Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansı (International Regional Conference on Geomorphology-2023) Nevşehir Valiliği'nin himayelerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Uluslararası Jeomorfoloji Birliği (International Association of Geomorphologists-IAG), Jeomorfoloji Derneği ve Kapodokya Jeoparkı iş birliğinde 12-14 Eylül 2023 tarihleri arasında NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Konferansa, Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Erdoğdu, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Türkiye Jeomorfoloji Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Kapodokya Jeoparkı Bilimsel Koordinatörü ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenay Güngör, üniversitenin akademik ve idari personeli, bilim insanları ve araştırmacılar katıldı.

32 Farklı Ülkeden Bilim İnsanı ve Araştırmacı Katıldı 

Uluslararası Jeomorfoloji Bölgesel Konferansı 2023 için; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Rusya Federasyonu, İsrail, Japonya, Brezilya, Hindistan, Avustralya, Camerun ve Fas başta olmak üzere 32 ülkeden 120 yabancı ve 75 Türk bilim insanı ve araştırmacı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne geldi.

3 Gün Boyunca Sözlü ve Poster Sunumları Yapıldı

32 farklı ülkeden bilim insanı ve araştırmacının katılımıyla düzenlenen konferans 3 gün boyunca 3 ayrı salonda oturumlar halinde devam etti. Konferans oturumları boyunca 140 sözlü ve 60 poster sunumu yapıldı. Konferansın kapanış oturumunda; Uluslararası Jeomorfologlar Birliği Özel Portfolyo Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, IAG Başkanı Prof. Dr. Sunil Kumar De ve Türkiye Jeomorfoloji Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Yiğitbaşıoğlu, Nevşehir Valisi Sayın Ali Fidan’a ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e konferansa paydaş olarak yapmış oldukları katkılardan dolayı özel teşekkür etti. Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu ayrıca Kapodokya Jeoparkı Bilimsel Koordinatörü ve Urfa Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç’a, Kapodokya Jeoparkı İdari Sorumlusu Levent Ak’a, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenay Güngör’e, Banu Akyüz’e konferansın organizasyonundaki katkılarından dolayı ve konferansta görev alan NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ile Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencilerine de teşekkür etti.

Konferans gerçekleştirilmesinde katkıları olan Prof. Dr. Şenay Güngör, Dr. Öğretim Üyesi Murat Poyraz’a ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Elbaşı’na Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu tarafından plaket takdim edildi. Kapodokya Jeopark’ı idari sorumlusu Levent Ak, Banu Akyüz ve NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ile Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencilerine de teşekkür belgesi verildi.

Bilim İnsanları ve Araştırmacılar Kapadokya’da Arazi Çalışmalarında Bulunacak

Konferans kapsamında Nevşehir ve yakın çevresinde bugünden itibaren başlayan 4 ayrı arazi çalışması gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki Kapodokya Geoturizm Turu, ikincisi Ecemiş Alüvyon Yelpazeleri, Erciyes Volkanı, Sultansazlığı Sulak Alanı, Erciyes Morenleri, üçüncüsü ise İç Anadolu’nun genel Jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri ve sonuncusu Batı ve Orta Toroslar’ın tektonik ve jeomorfolojik özelliklerine yönelik olacak. Her bir saha çalışması Türk bilim insanlarının moderatörlüğünde yapılacak.