AHLAKEN BOZULMAK

                                Dr Seyfi ŞAHİN

Ahlak, insanların davranışında doğru, adil olmak ve başkasının hakkını gözetmedir.

İslam da ahlak, haramlardan sakınmak kul hakkına riayet etmek anlaşılır.

Istılahta buna ihlas da denir.

Her türlü haramlardan sakınmak, özellikle zina ve zinaya giden yollardan uzak durmak,

Güzel ahlakın esasıdır.

Sevgili Efendimiz Hz Muhammed (sav);

“Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” demiştir.

O halde Ahlak sahibi kimse,  Peygamber Efendimizin(sav) hayatını taklit edendir.

                ***

Toplumların bunalımı ahlaksızlıktan olmaktadır.

Çünkü, hayat tarzını, haramlar üzere kuran cemiyetler daima karşılıklı güvensizlik içindedir.

O cemiyetler yıkılır.

İnsanlık tarihi, bu yıkıntıları yazmaktadır.

Bilhassa Ortadoğu hem medeniyetin beşiği, hem de yıkıntılar altındaki viranelerdir.

Mısır firavunlarının yönetimi, Anadolu’da, eski Yunan hayatı ahlaksızlıklarla doludur.

Eski İsrail toplumu, pers imparatorluğu,

Özellikle bütün Avrasya’ya hükmetmiş Roma , Bizans devletleri de ahlaksızlıktan yıkılmıştır.

Çünkü bu devletleri yönetenler, rüşvet, iltimas, adaletsizlik ve zina içinde yuvarlanıp gittiler.

Sonları hüsran oldu.

                ***

Bilhassa Kuran’ın yazdığı, Lut, Ad, Semud kavimleri ve Nuh tufanı, Ahlaksızlık tan yok oldular.

Bu felaketleri hazırlayan sebep, savaşlardır.

Ayrıca Allah’ın laneti de bozulmuş toplumları yok etti.

Bilhassa Lut kavminin felaketi LGBT üzerinedir. Biz homoseksüelliğe Luti diyoruz.

Bunun çoğulu Livatadır.

Eğer toplumda livata yayılırsa, 

Depremleri, yanardağ felaketlerini, sıcakları,  yangınları, selleri;

Her türlü tabii afetleri beklemek gerekir.

                ***

Son iki asırdır, Batı toplumları ahlaken gittikçe ifsat etmiştir.

Bunu yapan ve sistemi kuran İngiliz krallığıdır. Ne yapmıştır ki?

Toplumda, hak ve adaletsizliğin en yaygın şekli olan Faizi dünyaya ısrarla yaygınlaştırmış,

Zinayı serbest hale getirmiş, genel evler açmış, kurumsallaştırmıştır.

Kumarı yaygınlaştırmış ve piyango, toto, loto meşru hale gelmiştir.

Rüşvet, yolsuzluk promosyon adı altında adeta yarışmaktadır.

                ***

Bütün bu pisliklerin, ahlaksızlıkları çözümü elbette İslam hukuku ve ahlakı ile mümkündür.

Ancak Osmanlıda, 1830 yılından sonra İslam hayatı yasaklandı.

Ancak İngilizlerin Padişah’ı tehditle, İslam hukukunu kaldırıp,

İçki, zina, kumar ve özellikle faizin serbestleştirilmesi,

Bütün ekonominin gayrimüslim azınlıkların eline geçmesi, dünyanın dengesini bozdu.

Cumhuriyet devrinde de bizde Batı hukukunun mutlak hakimiyeti,

Dünyanın en ahlaklı milleti Türk milletini de raydan çıkardı.

Sosyal medyanın ve eğitimin Batı hukukuna göre işlemesi,

Çocukların dahi tablet bağımlılığı, LGBT nin serbestliği ve yaygınlaşması için girişimler,

Türk milletini de ifsat etti.

Hani Efendimiz(sav) buyurmuş ya;

“Kıyamet hacı ile hocadan kopacak” diye…

Biz o günleri yaşıyoruz. İlahiyattan, İslam ve Peygamberimizin(sav) düşmanları yetişti.

Zina ve zinaya giden yollar aldı başını gidiyor.

Faizin bulaşmadığı yollar ve kişiler kalmadı.

Livata  (ibnelik)yaygın hale geldi.

Allah geçinden versin, Artık kıyameti beklemeliyiz, herhalde…

_____________________________-

14.08. 2023, Kayseri