Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında 'Sevemeyen bir kalpten daha engelli ne olabilir ki' dedi.

Başkan Aksoy mesajında şunları ifade etti; “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ilçemizdeki,ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Engelleri aşmak bir inanç ve sevgi meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle sevmek sonra inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir.

Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır.

Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri hükümetimizin öncelikli konularımız arasında olmuştur.

Bu nedenledir ki, sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, hükümetimiz özellikle son 17 yıllık süreçte, toplumun bütün kesimlerini eşit ve adil kucaklama gayretiyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem göstermiştir.

Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üreten devletimiz, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri peyderpey kaldırdı, kaldırmaya devam ediyor.

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılması, engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi, özel eğitime desteklerin artırılması hususlarında devlet önemli adımlar attı.

Bu sürecin en büyük hasılası ise, ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesidir. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.