Mübarek üç ayların içinde olduğumuz dönemde Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Müslümanlar 7 Nisan 2020 Salı günü Berat Kandilini idrak edecek. 

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat, Arapça'da temize çıkma anlamına gelir.

Berat Kandili namazı 100 rekattır, bu namazı kılan kişinin o yıl ölmesi durumunda şehit sayılacağı söylenir. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) ise 2 rekatlık kısa bir namaz kılardı, ancak ruküya gittiği zaman doğrulması gece yarısını bulurdu.
 
Aşağıda Berat Kandili namazının hem uzun hem de kısa halini sizler için derledik. Önce Berat Kandili'nin neden bu kadar önemli olduğunu ve manasını aktaralım.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ
 
Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.
 
BERAT KANDİLİ DUASI
 
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
 
Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
 
“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”
 
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;
 
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
 
Anlamı:
 
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
 
BERAT GECESİ AMEL DEFTERİ YAZILIR
 
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
 
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.
 
BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
 
İslam alimlerine göre Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır.
 
Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir. Bazı kitaplarda, (Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır) deniyor.
 
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
 
Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;
 
"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"
 
NAMAZIN KILINIŞI
 
- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.
 
- Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.
 
- İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.
 
- Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.
 
- Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.
 
- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

BERAT GECESİ ALLAHIN MÜSLÜMANLARI AF VE BAĞIŞLANMA GECESİDİR

Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Şabanın on beşinci gecesinde Müslümanların, Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

Hz. Peygamber(SAV): “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurmuştur.(Tirmizî, “Ṣavm”, 39)

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber(sav): “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāme”, 191)

BU GECEDEN İSTİFADE EDEMİYECEKLER DİKKAT ÇEKİCİ

Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edemeyecek olanlarda var onlar;

 1-Allah'a şirk koşanlar.

2-Ana-babalarına isyan eden, onlara asi olanlar.

3-Alkollü içecekleri içmeye devam edenler.

4-Büyücülük yapıp gaipten haber verme işiyle meşgul olanlar.

5-Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler.

6-Adam öldürüp, yaptığı bu büyük günahtan pişmanlık duymayanlar.

7- Gururlu ve kibirli olanlar.

8-Akrabalarla ilişkileri kesenler.

Bu gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edemezler. (Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili VI/4293)

Bizler bu geceden önce kendimize çeki düzen vermeli davranış ve alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Günah ve hatalarımızdan vazgeçmeli Allahü Teâlâ’dan af ve bağışlanma dilemeliyiz.

BU GECEYİ NASIL İHYA ETMELİYİZ

Hz. Peygamber(sav)’in Şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair rivayetleri göz önüne alan bazı âlimlerimiz bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur.(TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 5. cildinde, 475-476)

Bu bereketli mevsimler vesilesiyle; Ey Yüce”Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Şaban ayımız Berat gecemiz Ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için Beratımıza (kurtuluşumuza) vesile olsun. Rabbim Recep ve Şaban aylarından istifade edip Ramazan-ı Şerife kavuşmayı hepimize nasip eylesin.

HÜSREV ÖNDEGELEN