CİA TEZGAHLARINDA YENİ BİR DİN

                                               Dr Seyfi ŞAHİN

Son zamanlarda Ülkücüleri hedefleyen yeni bir din anlayışı hazırlanıyor.

Hiçbir kaynağı ve dayanağı olmayan bu din,

Güya eski Türk hükümdarlarının tavsiyesi şeklinde sunuluyor.

Ben Türk tarihini iyi biliyorum. Kaynaklarını da biliyorum.

Hatta Türk tarihinin önemli vesikalarını, Avrupalıların çaldığı ve sakladığını,

Çin kaynaklarının da Türk ve diğer bilim adamlarına kapatıldığını da biliyorum.

                ***

Bu tezgahlanan tavsiyelerin, İslam’a yakın ve güzel şeyler olduğu da belli.

Güya İslam’a inanmanız gerekmiyor.

Bizde zaten var demek istiyorlar.

Şüphe yok ki, Türk milletinin bazı uluları, hakanları 18 bin peygamberlerden bazıları olabilir.

Çünkü, Türk tarihinin bilinen kısımları, bu milletinin ne büyük bir toplum olduğunu,

Ne cihangir bir millet olduğunu gösteriyor.

Kamçatka’dan, Adriyatik’e kadar, dünyanın her noktasında bizim ayak izlerimiz var.

Bizim şehitlerimiz var. Yani kanımız mezarımız var.

Şimdilik bilinen 16 büyük cihan devletimiz var.

Bu millet gittiği yerde, hak ve adaleti temsil etti. Huzuru ve sükunu tesis etti.

                ***

Şu iki örnek, önemlidir.

Fatih, İstanbul’u fethedince Mora halkı heyet gönderip, “Bizi despotlardan kurtarın” demişti.

Fatih Sultan Mehmet Han da, gitti Mora halkını despotlardan kurtardı.

400 sene sonra Mora çeteleri Etniki Eterya, İngiliz desteği ile silahlanıp,

Trileçe Türk Şehrini bastı. Bir haftada 30-40 bin Türkü katletti.

Arkasından Navarin kalesini basıp bir günde 3000 bin Türkü şehit etti.

İşte iki milletin karakteri ve insanlık duygusu…

İşte Osmanlının yıkılışından sonra dünyada, özellikle Avrupa’da huzur kalmadı.

Birbirlerini yediler. Dünyanın çeşitli bölgelerinde 100 milyon insanı katlettiler.

Yetmedi, 2. Dünya savaşında da 60 milyon kendi adamlarını yok ettiler.

Daha dün Karabağ’da, Ermeniler ; Ağdam’da düğünleri bombalayıp Türkleri katlediyor.

Sonra Azerbaycan, onlar silahı bırakınca onlara yiyecek dağıtıyor.

İşte Türk milleti budur.

                ***

Kaşgarlı Mahmut, “Dinanü Lüğat-üt Türk” te “Türk adını Allah verdi” diyor.

Yine Kuranı Kerim, Maide-54 de:  “Ey müminler, kim dininden dönerse, yerinize, bir kavim getiririm.

Onlar Allah’ı sever, Allah da onları…  

Onlar inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü,  Allah yolunda cihat eden,

Yerenin, yermesinden korkmayan bir millet getirir.

Bu Allah’ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah her şeyi kaplar ve bilir.” diyor.

Yine Peygamber efendimiz (sav);

“Türkler size saldırmadıkça siz, onlara saldırmayınız.

Acem ve Arap ülkeleri ve saltanatı onların olacaktır.”  Mealinde pek çok hadisi şerif vardır.

Türk tarihi de hem Kuran’ı Kerim’i ve hem de Hadisi şerifleri doğrulamıştır.

                ***

Şimdi bunları bilip, sonra da İslam dışında yorum getirip,

Türkleri Hıristiyan Etmeye çalışan, Vatikan, ve  onun icra kolu CIA mensupları,

Güya Ülkücüleri İslam dışına çıkarıp, Emperyalistlere köle edecekler, öyle mi?

Unutmayalım, Türk milletinin ve İslam’ın özü Ülkücülerdir.

Başbuğ Türkeş, bizi böyle yetiştirdi.

Ülkücülerin içine yerleştirilmiş ve şöhret bulmuş binlerce CIA ajanı bu fitneyi başaramayacaktır.

CIA tezgahlarında işlenen ve Ülkücülere sunulan, İslam dışı her sapık din yok edilecektir.

25.09.2023, Kayseri