ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

İnsan yaşamının ilk yılları bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişmenin en hızlı olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı yıllardır. Bu nedenle özellikle okulöncesi dönemi kapsayan 0-6 yaş gelişim açısından kritik dönemdir. Çocuğun gelişimi çok yönlüdür ve gelişimin bu farklı yönleri sürekli olarak birbirini etkiler.

  Büyüyüp gelişmekte olan çocuk bulunduğu çevreye uyum sağlamak için çaba harcar. Büyümenin ve gelişmenin gereği olarak yeni sorunlarla karşılaşır. Çocukluk döneminde en çok PARMAK EMME, TIRNAK YEME, ÖFKE, İNATÇILIK, SALDIRGANLIK, KISKANÇLIK, KORKU, OKUL FOBİSİ, YALAN SÖYLEME, ÇALMA(İZİNSİZ ALMA), KAYGI, ALTINI ISLATMA, DIŞKI KAÇIRMA vb. sorunlarla karşılaşılabilir.  Bu sorunlar değişik yaşlara özgü olarak çeşitlilik gösterir

Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunların bazıları ruhsal gerilimi giderici özelliktedir. Yetişkinler gibi çocuklarda zaman zaman öfkelenir, huzursuz olur. Yetişkinin huzursuzluğunu giderme yöntemi olduğu gibi çocuklarında rahatlama yolları vardır. Ancak herhangi bir gelişim aşamasında normal kabul edilen bir davranışın, kendisinden sonra gelen gelişim basamağına uzaması ve çocukta yerleşmesi, normal kabul edilemez ve PATOLOJİK DAVRANIŞ olarak nitelendirilir.

Patolojik davranışların sebepleri arsında; çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanmaması, anne-baba arasındaki iletişim bozukluğu, anne-babanın olumsuz tutumları( aşırı hoşgörülü, aşırı koruyucu, tutarsız, yetkince, itici, otoriter vb.),  yetişkinlerin kötü örnek olması, öğretmenin (aşırı kuralcı, baskıcı ve otoriter) tutumu, zekâ geriliği, sakatlıklar, süreğen hastalıklar vb. yer alır.

Yukarıda ifade ettiğim patolojik davranışlardan biri ya da birkaçını çocuğunuzda gözlemliyorsanız davranışa değil davranışım altında yatan sebebe odaklanın.  Bu noktada ailelere şu örneği veriyorum; aracınızın yakıt göstergesi yanıyorsa gösterge bozuldu diye oyalanmazsınız, göstergenin verdiği sinyali anlayıp yakıt alırsınız.  Çocuklardaki davranışlarda böyledir, sinyali doğru anlamaya gayret edin.  Eğer problem davranış günlük yaşantınızı olumsuz etkilemeye başladıysa bir uzmandan destek alın. Zira geçer diye beklenen her gün çocuğunuza daha da zarar verebilir.

                           Hatice KAZANCI

       Çocuk Gelişimi Uzmanı & Aile Danışmanı

GSM: 0 507 213 80 40