İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında; Derinkuyu ve Acıgöl ilçelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin eşliğinde okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinden; 2023- 2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem değerlendirmesi, Bakanlık tarafından uygulanan projeler ile ilgili yapılan çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan projeler ile ilgili yapılan çalışmalar, sosyal-sportif ve kültürel faaliyetlerle ilgili çalışmalar, müfredat ve mevzuat değişikliklerinin paylaşımı ve duyurulması ile ilgili çalışmalar, akademik başarıların artırılması ile ilgili çalışmalar, ölçme-değerlendirme, rehberlik hizmetleri, sınav kaygısı-etkili ve verimli çalışma, dezavantajlı öğrenciler, başarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, yönlendirme ve meslek tanıtımları, hayat boyu öğrenme faaliyetleri, etkili ve verimli iletişim, kurum iklimi ve kurum kültürü, devamsız öğrencilerin takibi, işletmelere gönderilen öğrencilerin izlenmesi konuları görüşüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından ilçelerinin eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili sunumlar yapıldı. İlçelerin LGS, TYT ve AYT sınavlarındaki verileri değerlendirilerek akademik başarının artırılması için yapılacak çalışmalar konusunda kararlar alındı.

İl Müdürü, öğrencilerin duygusal ve akademik gelişimlerinin sürekli izlenerek bu konuda elde edilen verilerin dönemler halinde ve sınavların bitiminde her yıl değerlendirilerek okulların ve ilçelerin gelişimlerinin izleneceğini belirtti. Akademik başarının artırılmasında hedeflere ulaşmak için doğru ve etkili yöntemlerin, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın, velilerle etkili iletişim kurmanın, öğrencilerin baskın yeteneklerinin tespit edilerek bu doğrultuda yönlendirilmelerinin, derslerin işlenişinde öğrencilerin hayatlarından örneklendirmeler ile araç gereç kullanımı, deney, veri ve gözlemlere yer verilmesi, her kazanımın elde edilip edilmediğinin ders bitiminde ve ara değerlendirmelerle ölçülerek tam öğrenmenin sağlanması, öğrencilere sınav teknikleri konusunda eğitim verilmesinin gerekliliği ve önemini vurguladı.  

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yapılan toplantıların gerçekleştiği Derinkuyu Zeliha Ekmekci Anadolu İmam Hatip Lisesini ve Acıgöl Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti. Okulun birimlerinde incelemelerde bulunarak bilgi alan Yazıcı, Halk Eğitim Merkezinde kursiyerleri de ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.