banner461

Uçhisar'da 4 adet arsa Belediyeden satılacaktır

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde 4 adet arsa Belediyeden satılacaktır.

banner15
Uçhisar'da 4 adet arsa Belediyeden satılacaktır
13 Mayıs 2022 Cuma 18:39

banner517
banner134

UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÖRT ADET TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR         

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi doğrultusunda  Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır.

Sıra No

İli

İlçesi

Köyü

Vasfı

Parsel no

Arsanın Yüzölçümü

İhale
Tarihi

İhale
Saati

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

1

NEVŞEHİR

MERKEZ

UÇHİSAR

ARSA

15960

12.65 m2

23.05.2022

10:00

151.800,00-TL

4.600,00-TL

2

NEVŞEHİR

MERKEZ

UÇHİSAR

ARSA

15952

33,13 m2

23.05.2022

10:30

397.560,00-TL

12.000,00-TL

3

NEVŞEHİR

MERKEZ

UÇHİSAR

ARSA

15951

101,83 m2

23.05.2022

11:00

1.221.960,00-TL

37.000,00-TL

4

NEVŞEHİR

MERKEZ

UÇHİSAR

ARSA

15961

288,63 m2

23.05.2022

14:00

3.463.560,00-TL

104.000,00-TLİSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - Nüfus kayıt örneği,
2 - İkametgah belgesi,
3 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
4 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
5- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin

bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

Aslı veya noterden tasdikli sureti.

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Taşınmaz Mal Satış İhale Şartnamesi, Uçhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp,

dosyalarını 23.05.2022 tarihinde yapılacak ihalelere, ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi

iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede taşınmaz mal satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.