GÖK KAPILARINI AÇAN ZİKİR...

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah (RA) anlatıyor: 

Biz bir gün Resulullah (s.a.v) ile birlikte Mescid’de idik.

Sahabeden biri;  

“Allah’u Ekber Kebira, Vel Hamdü Lillâhi  Kesira, SübhanAllahi Bükraten Ve Esıyla” dedi.

Anlamı;

“Allah büyüklerin en büyüğüdür, Allah’a olan hamdimiz çoktur, sabah akşam, her an tesbihimiz Allah’a dır.”  

Resûlullah (SAV):

“-Bu sözleri söyleyen kimdir?” diye sordu. Sahabi:

“-Benim ey Alllah’ın Resulü” dedi. 

Resulullah (s.a.v)

“-Bunlar çok hoşuma gitti biliyor musun, bu zikrin için sana gök kapıları açıldı, tesbihatın, zikrin ve duaların kabul edildi.” buyurdu.

Abdullah İbn-i Ömer devamla;

“-Bu Tesbihatı işittiğimden beri onu okumayı hiç terk etmedim.” buyurdular. (Müslim; 601,Tirmizî; 3592,Nesâi; 2/125)

Bayram günleri sabah namazından sonra, Mekke ve Medine müezzinleri Bayram namazına kadar bu Tesbihâtı yanık bir sesle okurlar…

Bazan o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye müsahhar ve mut’î olur.

Evet kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar.

Demek dualara cevap veren Zât, bütün mahlukata hâkimdir.

Öyle ise, bütün mahlukata dahi Hâlıktır. (Mesnevi-i Nuriye - 77)

Ey gecenin karanlığında küçücük karıncanın dilindeki zikrini işiten RABBİM!

Sen ki azamet, heybet ve kudretin tek sahibisin, kırık gönüllere yakın olansın, kimsesizlerin kimsesi, çâresizlerin çâresisin.

Sen ki sonsuz merhamet sahibisin, kuluna karşı pek şefkatli, pek merhametlisin.

Bizler merhametine sığınıyoruz. Bizleri dünya ve ahiret sıkıntılarımızdan koru, muhafaza eyle.

Tüm sıkıntılarımızı bertaraf eyle. Dertlerimize deva hastalıklarımıza şifa ihsan eyle.

Gözümüzü, gönlümüzü yaşartan dertlerimizi sevince çevir.

Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimizi, yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımızı.

Güneşin doğup-battığı sürece, kirpiklerimiz kıpırdadıkça, bizleri Tevhid’den ve Muhammedî aşktan mahrum etme Allah’ım...

Halisane yapılan dua ve ilticaların, istimdat ve istiğfarların akrebiyet-i İlahiyenin inkişafına, Muhabbet ve Rahmeti İlahiye’nin celbine vesile eyle Allah’ım!...

HÜSREV ÖNDEGELEN