Eğitim-Bir-Sen Millî Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunarak görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylardan sınav ücreti alınmaması için düzenleme yapılmasını istedi.  

Konuya ilişkin Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; "​Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılacağı ifade edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, yazılı sınavda başarılı olmanın görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yönünden atanma şartı sayıldığı bir yasal çerçevede söz konusu sınav, bu kadrolara atama yapacak Bakanlık açısından bir zorunluluk, hukuka ve mevzuata uygun bir atamanın ise ön şartıdır. 

Diğer yandan, kariyer uzman yardımcılığı başta olmak üzere, mesleğe giriş niteliğindeki sınavların hemen tamamında sınav ücreti alınmaz iken, ilgili mevzuatında zorunlu ve gerekli kılınan bir sınavdan ücret istenilmesi, hakkaniyetle ve adaletle bağdaşmaz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylardan sınav ücreti alınmaması için Millî Eğitim Bakanlığı’ndan düzenleme yapılmasını talep ettik" denildi.