HOCALI KATLİAMI VE ERMENİLER

                               Dr Seyfi ŞAHİN

Ermeniler, Bizans’tan çok çektiler. Onları aşağılıyorlardı.  Mezheplerini   kötülüyorlardı.

Malazgirt’te Türkleri desteklediler.

Daha sonra da Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethedince,

Bunlara, İstanbul’da  bir patrikhane kurdu.

O günden sonra Rumlardan bağımsız ibadetlerini yaptılar.

Rum patrikhanesinin zulmünden kurtuldular.

Bin yıl Türklerle beraber mutlu ve huzur içinde yaşadılar. Onlara “Tabai sadıka” dendi.

                ***

Osmanlı devleti zayıflayıp yönetim Masonların eline geçince,

Batılı  Emperyalistler, Ermenilerin yoğun olduğu bölgelere Amerikan kolejleri açıp,

Onların çocuklarını kendi menfaatlerine göre ve Türklere düşman yetiştirdiler.

Bir çok Ermeni,  Gregoryan mezhebini bırakıp Katolik oldu. Hınçak teşkilatını kurdular.

Ruslar da, Ermenileri kendi etkilerine almak için Taşnaksutyan teşkilatını kurup, silahlandırdı.

Zamanla Taşnak teşkilatı daha silahlı olduğu için Hınçak teşkilatını pasifize etti.

Ama her Ermeni kasabasında taşnak teşkilatı kurup çeteleştiler.

İttihat Terakki ile işbirliği yaptılar.

2. Meşrutiyette, pek çok Ermeni  milletvekili ve  bakan dahil her makama geldiler.

Sultan Abdülhamit’in doğu Anadolu’da Ermeni isyanlarını bastırmak için kurduğu Hamidiye alaylarını,

İttihatçılar, Balkan savaşında  Batı cephesine çekip onları yok etti.

Doğu Anadolu ve Kafkaslar, Taşnak çetelerine karşı silahsız ve savunmasız kaldı.

Birinci dünya savaşı çıkınca Osmanlı Ermeni paşalarından Antranik,  

Doğuda  Taşnak çetelerini organize edip,

Azerbaycan ve doğu Anadolu’da Türklere görülmemiş katliamlar yaptı.

                ***

Ermeni düşünür ve gazeteci, Levon Panos Dabağyan;

“Ermenilerin tehcirinde en büyük sorumlu Batılı Masonlar, emperyalistler ve Pakrudiniler” diyor.

“Sason isyanını çıkarıp katliam yapan onlardır”. Diyor.

Türklerin de katliama uğradığını,

Batılıların, Osmanlıyı yıkmak için Ermenileri kullandığını söylüyor.

Pakrudiniler, Yahudi dönmesi Ermenilerdir.

Daha sonra bunlar Müslüman olup Türkleştiler.

Cumhuriyet döneminde devlet kadrolarına yerleşip, önemli mevkilere gelip,

Türklere gerici deyip saldıran onlardır.

O zamanlar,  800 bin kadar oldukları söylenmektedir.

Cumhurbaşkanlarından bir kısmı onlardandır.

                ***

Daha sonra Ermeniler İsyan edip, Türk köylerini yok ettiler.

Kaçanlar kurtuldu. Kaçamayanları camilere doldurup yaktılar.

Hamile kadınların karınlarını süngü ile deştiler. Bulduklarının derisini yüzdüler.

                ***

Mesela PKK,  bir Ermeni kuruluşudur. Yöneticileri  ve DEM liler Kürtçe bilmezler.

Ancak Türkiye’yi bölmek ve yıkmak için Kürtleri kullanmaktadırlar.

Hocalı Katliamı, Ermenilerin Karabağı İşgalinde Hocalıya yaptıkları zulümdür.

Kadın, erkek, çocuk ve hastaları kurşuna dizdiler.

Bazılarının kafalarını yüzdüler. Bazılarını yaktılar.

Bu zulümler PKK nın yaptığı katliamlara çok benziyor.

Hasılı  Hocalıda 600 Türkü en acımasız şekilde öldürüp  şehit ettiler.

Katliamdan sonra  oraya giden gazetecilerin anlattıklarına dayanılamaz.

Nasıl Van’a girip yüz binlerce Türkü şehit ettilerse, Hocalının da başına gelen farklı değildir.

Bunları bilip uyanık olmalıyız. Vesselam…

26.02.2024, Kayseri